Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 1-10

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY 1-10

Tập 1
 

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích.

 

01. CÙNG SUY NGHĨ  ! L
 

Những từ dưới đây được sắp xếp theo một trật tự lôgíc nhất định.
 

MARIA

BECNIKE

BARAC

DAKEU

EUNIKE

GIESU

PHELICH
 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào trong số các từ dưới đây :
 

IXAAC

HERODE

DACARIA

GIULIO


 

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,

và chết là một mối lợi.”

Pl 1,21

 

02.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật có 5 mẫu tự. Chúng ta hãy cùng tìm.
 

AUTMO

EISUG

LIXMO

GAXUI

HIKTE

 

03.  TÌM TỪ CÒN THIẾU  ! L
 

     

EVA   +  EVE  =  AXA

XEDA + TITO  =  TECXIO

MENKIXEDE + KIT = XADOC

       Vậy :    IXAAC + GIESU =   ?

Từ nào dưới đây được điền vào dấu chấm hỏi ?

 

XARA

TOMA

MARIA

HOSE

 

04. CON CHỮ BÍ ẨN ! L
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

           

GIACOBE

KHETLI

PHILETO

NAKHUM
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên :
 

BERECGIA

AQUILA

SIMON

GIUDA

 

05. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

ADAM

CULA

OMAT

LIXA

ONET

NNAA

RYPO

EVOT

RNAE
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ADAM.

 

“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là Tình Yêu.”

1Ga 4,8

 

06. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật mới.
 

IMSONE

EGLIMA

OGAINA

ATOBME

IAGDEU

NILCUA

 

07.  PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  !  L
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

MHTOUSALEC

EPAPROTIDO

HMCEOGNEHE

OXENIPROHO

DUROPBEVAN

DTOIREEHPT

GKOIHOIGNA
 

Gợi ý :
Trong những từ này có nhân vật  DIOTREPHET.

  


“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo,

nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

1P5 5,5

 

08. LOẠI BỚT  !  L
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 chữ cái vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng loại chúng ra.
 

ANARE

BAHARON

SACLOMON

MARIDA

KHEANOC

GEUBULO

THECXIO
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ANRE.

 

09. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! L

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới đây có thể sắp xếp lại để tạo thành một nhân vật.

OAGPIC

RIBBAE

KACLOH

UETOKY

EIKMGA

LIESAB

 

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa

 và đức công chính của Người,

còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban cho.”

Mt 6,33
 

10. NHANH MẮT  !  L
 

Những từ này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

DUY

OGDQP

YMMY

LYQHY

EHTRD

EHDRT

BYHOGY

RTRYMMY

EHPVDBG

AYSNKPLDN
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật EVA.

 

“Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.”
 

1Pr 1,16
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

                     Lời giải đáp xin xem số kế tiếp