Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 11-20

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY 11-20

Tập 1

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích. 

11. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  L
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 2 nguyên âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.
 

DM                                    AA

XPTRO                             AO

SMSN                               AO

NEXIM                              OO

NTHANEN                        AA

GIS                                    UE

DNIN                                 AE

EBLO                                UU

HERDI                               AO

MLAKH                             AI
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ADAM.

 

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

Mt 3,2

 

12. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  L
 

Điền 1 mẫu tự vào dấu * để hoàn thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu tên 1 nhân vật ở bên phải.

ELISABE * ABITHA

                            TIMOTH * XAU

                             ITMAE * ICOLA

                             QUIRINI * NEXIPHORO

                             BARAB * DAM

                             GIES * RIGIA

                             LAME * AIN
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ELISABET


 

13. SẮP XẾP TỪ  !  L

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành tên những nhân vật.
 

OPH          LOG         ATO          NAT

THE          PHI           TUN          AEN

YLO          OLO         PHO          HAN
 

  

14. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

NCIODMEO

EILSAEBT

AKCHEALO

BREECIGA

CLOAUIDO

CLOAUIDA

DMEETIRO
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật NICODEMO.

  
 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện

cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Mt 5,44

 

15. TỪ KHÁC NHÓM  ! L
 

EDEKIEN

DANIEN

OVADIA

ISAIA

GIONA

KHABACUC
 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây không cùng nhóm với những nhân vật trên.
 

NATHAN

AMOT

XOPHONIA

NATHANAEN


 

16. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  L
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi chữ cái đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ.
 

…. VA

…. AMSON

…. IESU

…. AKEU

…. UATO

…. AKHAP

…. ECXIO

…. ARA

…. EVI

…. ECME
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật EVA.

 

17. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  L
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 7 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.
 

ANEBEC

NIKEOMA
 

DAMBAT

SEVAGAT
 

BAPTABI

THANOT
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật TABITHA.
 

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo Thầy.”

Mt 16,24

 

18. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  L
 

Những từ dưới đây có điểm gì chung ?
 

BARABA

ELIEDE

PORITKILA

BECNIKE

ONEXIMO

EUTYKHO

ACKHIPPO
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên?

     

AMLIAT

MARIA

MENKIXEDE

KHITKIGIA

  
 

19. NHANH MẮT  ! L
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

GOG

GXB

BOOB

BRVKMB

GMKB

HKGTV

DBKQIB

QIGSP

HKPBO

IGSPEG

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ANNA.

 

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”

Mt 6,21

 

20. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  ! L
 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với những nhóm còn lại.

A.

MARIA

HOSE

LADARO

TADEO
 

B.

BECNIKE

PHERO

OVADIA

TABITHA
 

C.

BATOLOMEO

AMOT

MACTA

EUTYKHO
 

D.

HERODIA

MATTHEU

GIOANNA

ABEN

  

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 

++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp

VHTK 15  : 1-10
 

01. CÙNG SUY NGHĨ  ! J

Đáp án: IXAAC. Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ đầu của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet.

MARI A

B ECNIKE

BARA C

D AKEU

EUNIK E

G IESU

PHELIC H

I XAAC
 

02.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J

 Đáp án :  GIESU.
 

03.  TÌM TỪ CÒN THIẾU  ! J

Đáp án : Từ được lựa chọn là : XARA, vì ta lấy số La mã của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd :

IXAAC + GIESU =  XARA

    IX    +   I       =     X
 

04.   CON CHỮ BÍ ẨN ! J

Đáp án : BERECGIA.

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật tự Alphabet đảo ngược.
 

05.  PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! J

Đáp án : Ta đảo mẫu tự ở vị trí số 1 và vị trí số 3 với nhau.

ADAM, LUCA, AMOT, XILA.

ENOT, ANNA, PYRO, OVET, ANRE.
 

06. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J

Đáp án : SIMEON.
 

07. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  !  J

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 7 với 9.

MOTHUSELAC, EPAPRODITO

HECMOGHENE, ONEXIPHORO

DORUPBAVEN, DIOTREPHET

GIOKHONGIA.
 

08.  LOẠI BỚT  !  J

Đáp án : Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A và theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác.

ANRE, AHARON, SALOMON,

MARIA, KHANOC, EUBULO, TEXIO.
 

09. TÌM TỪ KHÁC NHÓM  ! J

Đáp án : GIACOP.
 

10. NHANH MẮT  !  J

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng liền sau nó.

EVA, PHERO, ANNA, MARIA

GIUSE, GIESU, CAIPHA, SUSANNA

GIOXECH, BATOLOMEO.


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG