Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 21-30

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 1

21-30 

 

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích. 

21. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI ! L
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 

DUROXALI

AHKCIOPP

ESILATEB

XTNIIEHK

NOCIDOME

PLIHENOM

QRIUIOIN
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật ELISABET.
 

“Tội của chị rất nhiều,  nhưng đã được tha,

bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 
Còn ai được tha ít, thì yêu mến ít.”

Lc 7,47
 

22. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  L
 

Điền 2 mẫu tự giống nhau để hoàn thành tên những nhân vật này.
 

ACRI**A

PHILI**HE

GIA**E

GIA**A

MA**O

A**INADAP

BOLA**O

AUGU**O

A**HIA

MA**HIA
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật PHILIPPHE.


 

23.  LOẠI BỚT  !  L
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 chữ cái vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng loại chúng ra.
 

LADAARO

GIBACOP

HYMENCE

DENOT

IDEVENE

GIGACOBE

KHENNAN
 

Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật HYMENE.
 

24.  NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  !  L
 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với những nhóm còn lại.
 

 

A.

BOXO

DIONYXIO

GIACOP

ITMAEN
 

B.

KHUDA

MATTHEU

ONEXIMO

QUATO
 

C.

QUIRINIO

SAMUEN

UTDIGIA

XINVANO
 

D.

TITO

XILA

PUPLIO

KHANAN
 

 

25. TỪ KHÁC BIỆT ! L
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 

GAMALIEN - ONEXIMO

GIUDA - BAGIESU

BATOLOMEO - PHILIPPHE

ELISA - COLAUDIA

ACNI - KHANAN

GIACOP - QUIRINIO

EPENET - UTDIGIA

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.

  

“Anh em cứ xin thì sẽ được,

cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.”
Mt 7,7 

26. SẮP XẾP TỪ  !  L
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành tên những nhân vật.
 

KHA         OLO         LIP            KHI

GIO           MEO         PHE          GIA

NAN          BAT          PHI           TKI

 

27. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  L
 

Những từ dưới đây có điểm gì chung ?
 

ABIATHA

ABEN

GIOP

HECMOGHENE

GHITON

ACKHIPPO

NICODEMO
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên.
 

AKHIM

EVA

TADEO

ALEXANDE

 

  

28. XẾP TỪ THEO NHÓM ! L
 

Các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định.
 

ACNI

DAVIT

BATIME

ATMIN

LYDIA

LUKIO

NAKIXO

UTDIGIA
 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên.
 

TIMON
SALOMON

TABITHA

XILA

  

29.  CON CHỮ BÍ ẨN ! L
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 

ANTIPA

EUNIKE

NATHAN

ONEXIPHORO
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên.
 

GIACOBE

APPHIA

HYMENE

TOMA

 

30. NHANH MẮT  !  L

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật này là ai?
 

AVE

TUR

AXAIT

AIRAM

ARIHPAX

PAHKAR

ARPIS

NEIAG

EMOG

AMAT
 

Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật XAPHIRA.

 

  

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 

++++++++++++++++++++
 

Lời giải đáp

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 

11-20

 

11. SẮP XẾP CHO ĐÚNG  !  J

 

Đáp án : ADAM, XOPATRO, SAMSON

ONEXIMO, NATHANAEN, GIESU

DANIEN, EUBULO

HERODIA, MALAKHI.
 

12. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

ELISABET - TABITHA

TIMOTHE - EXAU

ITMAEN - NICOLA

QUIRINIO - ONEXIPHORO

BARABA - ADAM

GIESU - URIGIA

LAMEC - CAIN.
 

13. SẮP XẾP TỪ  !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

THEOPHILO - PHILIGOLO

PHOTUNATO - NATHANAEN.
 

14. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   ! J

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7.

NICODEMO, ELISABET,ACKHELAO

BERECGIA, COLAUDIA, DEMETRIO.
 

15. TỪ KHÁC NHÓM  ! J

Đáp án : NATHANAEN, vì những nhân vật đã cho là những tiên tri trong Cựu ước.
 

16. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

EVA, SAMSON, GIESU, DAKEU

QUATO, RAKHAP, TECXIO

XARA, LEVI, HECME.
 

17. SẮP XẾP TỪ VỰNG  !  J

Đáp án : Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 3 mẫu tự đầu và 3 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 3 mẫu tự đầu và 3 mẫu tự cuối là thấy nhân vật cần tìm.

BECNIKE - BATSEVA - TABITHA.
 

18. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  J

Đáp án :      MARIA.

Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật tự Alphabet đảo ngược. Vd : eliEDe, aMLiat …
 

19. NHANH MẮT  !  J
 

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng trước nó.

ENE, EVA, ANNA, AQUILA

ELIA, GIESU, CAIPHA, PHERO

GIOAN, HERODE.
 

20. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  ! J

Đáp án : Nhóm A, B, C  đều có 1 tông đồ, 1 phụ nữ, 1 người chết được làm cho sống lại và 1 tiên tri. Nhóm D không hội đủ những điều kiện trên.