Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ơn Giải Tội Thần Sầu Của Cha Xứ

Ơn Giải Tội Thần Sầu Của Cha Xứ

 

Một tên ăn cướp chó chuyên nghiệp vào xưng tội với một cha xứ chuyên trị về giải tội:
- Thưa cha, con ăn cắp chó thì đền tội bao nhiêu kinh?

 

Cha xứ tỏ lòng khoan dung lắc đầu đáp:
- Đọc 50 chục kinh... và nhớ chừa nghe không. À mà con ăn cắp chó của ai?

 

Tên cướp ú ớ đáp:
- Thưa là chó của... của cha.

 

Cha xứ nổi nóng nhưng lỡ ra việc đền tội quá nhẹ rồi không thể rút lời.  Bỗng cha được ơn khôn ngoan mỉm cười nói tiếp:
- Ừ, đọc 50 kinh thôi, nhưng đến quỳ đọc kinh đền tội ở trước đồn công an nghe chưa.

 

Nghe vậy, tên cướp tái mặt ngấp xỉu và từ đó bỏ nghề ăn cắp chó.

Mimosa phụ trách