Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 31-40

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  31-40

 

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích.

 

 

31. ĐẢO NGƯỢC ! L

 

 

Tên của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự cuối cùng. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.

 

 

BALAB

APELD

NAAMAM

PUPLIN

QUATN

IDEVEM

GIAN

 

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật BALAC.

 

 

 

32. ĐẢO LỘN  !  L

 

 

Tên của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí của nó.

 

 

ADACRIA

AAKHICO

ATERC

ANICNO

AACPCSAT

ABOLTTO

AITXKHA

RGAPIEN

IBAGESU

ADEN

 

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật DENA.

 

 

 

Chúa  thương ai thì mới sửa dạy kể ấy.”

Dt 12,6

 

 

33. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  L

 

 

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã bị xáo trộn. Bạn hãy đưa chúng vào đúng vị trí.

 

 

GAICOBE

BOTALOMOE

TADOE

CIAPHA

HOREDOIN

UETYKHO

BAGEISU

 

Gợi ý :

Trong dãy từ này có nhân vật GIACOBE.

 

 

 

 

 

Chính Thầy là Con Đường,

là Sự Thật và là Sự Sống”.

Ga 14,6

 

 

34. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! L

 

 

Các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.

 

 

MANKHO

ACTEMI

GIACOP

BATIME

EVODIA

NICOLA

GIOSUE

 

Từ nào dưới đây không thuộc nhóm từ trên.

 

ELIHUT

NATHAN

ITMAEN

GIOXEP

 

 

 

Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét.

Ep 2,16

 

35. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! L

 

 

AMON - CORAC- NAKHO - IXAAC = ACNI

 

DAVIT- ELYMA - NERON- ANPHE = DENA

 

AGABO - NAKHO - RUPH  -   ?   =  ANRE

 

 

Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên.

 

ELISA

BARAC

GIESU

APELE

 

 

 

 

36. TỪ KHÁC BIỆT ! L

 

 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:

 

 

ELISABET - TABITHA

TIMOTHE - EXAU

ITMAEN - NICOLA

LAMEC - GIACOP

QUIRINIO - ONEXIPHORO

BARABA - ADAM

GIESU - URIGIA

 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.

 

  

37. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  L

 

 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 2 phụ âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.

 

 

HILAO                             TP

GIEEIA                            RM

TEHAA                            PN

HOTUNAO                      TP

ICODEO                          NM

UIINIO                             RQ

SUANA                             SN

BEIKE                              CN

ACIPA                              RP

HEOIA                             RD

 

 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật PHILATO.

 

 

  

38.  NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  L

 

 

Trong những nhân vật này thiếu nguyên âm. Bạn hãy điền vào cho đủ.

 

 

RT

VA

GISU

DAM

MARA

AMN

ACN

 

 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật RUT.

 

 

 

 

39. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  L

 

 

Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 2 mẫu tự. Bạn hãy điền vào cho đủ để tạo ra các nhân vật.

 

 

RPHAE                        AN

PAMEA                       CN

NAHAAEN                  TN

BERCIA                      RG

DORPHAEN               UV

PHITO                         LA

GAALEN                     MI

HODION                     ER

GSIGIA                       OI

ACKHIO                     PP

 

 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật PHILATO.

 

  

 

40. CON CHỮ BÍ ẨN ! L

 

 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 2 mẫu tự (được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành và giải thích tại sao ?

 

APPHIA

EUNIKE

ONEXIMO

NAAMAN

ELIEDE

A*ET*

 

 

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 

++++++++++++++++++++

 

Lời giải đáp

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY  21-30

 

21. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI   ! J

 

Đáp án : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 6 với 8.

DORUXILA, ACKHIPPO

ELISABET, XINTIKHE

NICODEMO, PHILEMON, QUIRINIO.

 

22. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

ACRIPPA, PHILIPPHE, GIANNE

GIANNA, MACCO, AMMINADAP

BOLATTO, AUGUTTO

APPHIA, MATTHIA.

 

23. LOẠI BỚT  !  J

Đáp án : Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dư chữ  A và theo trật tự Alphabet, ta lần lượt loại ra những từ khác.

LADARO, GIACOP, HYMENE

ENOT, IDEVEN, GIACOBE, KENNAN.

 

24. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  !  J

Đáp án : Nhóm A, B, C gồm các nhân vật có mẫu tự đầu tiên cách nhau 1 vần. Còn nhóm D không hội đủ điều kiện này.

 

25. TỪ KHÁC BIỆT ! J

Đáp án : ELISA - COLAUDIA.

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không ở vị trí trước của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet như tất cả các từ khác.

 

26. SẮP XẾP TỪ  !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

GIOKHANAN - BATOLOMEO

PHILIPPHE -  KHITKIGIA.

 

27. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  J

Đáp án :      EVA.

Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật tự Alphabet. Vd : ABiatha GHiton …

 

28. XẾP TỪ THEO NHÓM ! J

Đáp án : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là I. Nhân vật được chọn là TABITHA.

 

29. CON CHỮ BÍ ẨN ! J

Đáp án :      APPHIA. Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống nhau.

 

30. NHANH MẮT  !  J

Đáp án : Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối là tìm được nhân vật cần tìm.

EVA, RUT, TIAXA, MARIA,

XAPHIRA, RAKHAP, SIPRA

GAIEN, GOME, TAMA.

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG