Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy tập 1 * 41-50

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 15

 RÈN LUYỆN TƯ DUY  41-50

 

Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng

yêu  mến Thánh Kinh,

 chúng ta cùng vui học

qua những bài tập

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.

Những bài tập này

dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh

được nói tới trong Tân Ước. 

Mọi trích dẫn và tên riêng

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh

của Nhóm Phiên Dịch

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 Chúc các bạn có những giây phút

 vui và bổ ích.

 

 

41. ALPHABET ! L
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự alphabet.
 

TIMOTHE

THEOPHYLO

RUT

GIULIO

SAMUEN

ITXAKHA

RUPHO

GIESU

ADAM

HERODIA

 

“Thưa Thầy,

bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai ?

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”

Ga 6,68

 

42. NHANH MẮT ! L
 

Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.
 

ADAM

CAIN

SAUN

TITO

LINO

ENOT

XARA

ACNI

AMON

TOMA

 

43. NHÂN VẬT BÍ ẨN   ! L
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.

Bạn hãy tìm đó là ai ?
 

GHITON - IDEVEN -ELIEDE - SIMEON - URIGIA

MONASE -ACTEMA -REBECA -ITMAEN -AHARON

GIERET- ITMAEN - URIGIA -SAMSON - EVODIA

  
 

44. CON CHỮ BÍ ẨN ! L
 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 2 mẫu tự ( được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành và giải thích tại sao ?
 

         NICODEMO

         DEBEDE

         SET

         MONAXON

         *IC*NO 

 

     

45. TỪ KHÁC BIỆT ! L
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 

CAIN - NACGAI

GIUSE - MARIA

KHANANIA - AGABO

OVET - TIMON

IXAAC - CAIPHA

RAKHAP - PHERO

 ADAM - MENKIXEDE
 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.


 

46. THỬ TÀI NHỚ !     L
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, để có thể trả lời cho những câu hỏi có trong trang sau.
 

PHỤ NỮ  

********  

 

EVA

XARA

BATSEVA     

NAOMI   

REBECA
 

ELISABET    

MARIA          

BECNIKE     

BINHA           

SUSANNA     

 

TIÊN TRI

**********

 

MIKHA

HOSE

NAKHUM

KHACGIA

KHABACUC 
 

MALAKHI

GIEREMIA   

ISAIA

AMOT

XOPHONIA

 

TÔNG ĐỒ

*********

 

TOMA

GIUDA    

TADEO

GIOAN    

ANRE
 

MATTHEU

GIACOBE

SIMON

MATTHIA

PHERO

 

NHỮNG NGƯỜI KHÁC

****************** 

 

HERODE

GIACOP

CAIPHA

SIMEON

KHANANIA
 

GIAIA

TIME

GIUSE

DACARIA

GIOXEP

 

1. Bắt đầu với mẫu tự B, có bao nhiêu phụ nữ ?

2. Bắt đầu với mẫu tự M, có bao nhiêu tiên tri ?

3. Bắt đầu với mẫu tự G, có bao nhiêu tông đồ ?

4. Bắt đầu với mẫu tự G, có bao nhiêu nhân vật nhóm những người khác xuất hiện?

 

47. LOẠI BỚT  !  L
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 2 phụ âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng.
 

TET

MOTSET

GIMESUM

PHEPROP

TATKHIM

GINONXECH

SUMSANNAM

TOTMAT

GINACONBE

NANHARON
 

Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật AHARON.

 

48. THỬ TÀI NHỚ ! L
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, để có thể trả lời cho những câu hỏi có trong trang sau.

PHỤ NỮ

*********

REBECA                              HERODIA

ETTE                                    ELISABET

ELISEVA                             BECNIKE

GIOANNA                           PHEBE

SUSANNA                            MARIA

 

TIÊN TRI

**********

 

NATHAN 

MALAKHI    

GIEREMIA

EDEKIEN

GIONA    
 

ISAIA

OVADIA

MIKHA   

GIOAN

ELISA

 

TÔNG ĐỒ

************

 

MATTHIA

PHAOLO      

PHILIPPHE

GIACOBE

GIOAN
 

PHERO   

SIMON

MATTHEU

GIUDA

TOMA

 

NHỮNG NGƯỜI KHÁC

***************

 

NICANO

BENGIAMIN

PUPLIO

EUTYKHO

DACARIA
 

TEPHANO

SIMEON

BATIME

ELYMA

PHILATO

 

1. Những nhân vật có 2 nguyên âm A ?

2. Những nhân vật có 2 nguyên âm E ?

3. Những nhân vật có 2 mẫu tự N ?

4. Những nhân vật có 1 cặp mẫu tự giống

    nhau ở cạnh nhau ?

 

49. NHÌN NHANH NHỚ NHANH ! L
 

Đây là những nhân vật có 1 sự liên hệ với nhau. Bạn hãy nối lại với chúng.
 

QUIRINIO                 LADARO

ABIATHA                  ACRIPPA

AUGUTTO                 CAIPHA

PHERO                      PHAOLO

HERODE                   PHETTO

TABITHA                  NERON

NAKHUM                  GIEREMIA
 

Gợi ý  : 

Quiriniô & Phéttô là tổng trấn.

 

  

50. THỬ TÀI NHỚ  ! L
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.
 

CHỒNG                         VỢ

************                      ********

HOSE                               ?

GIUSE                              ?

MOSE                               ?

DACARIA                         ?

AMRAM                            ?

LAPPIDOT                        ?

ASUERO                           ?

ENCANA                           ?

 

  

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 

++++++++++++++++++++
 

Lời giải đáp

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 31-40 

 

 31. ĐẢO NGƯỢC ! J

 

Đáp án : Chỉ cần thay thế mẫu tự cuối cùng bằng mẫu tự đứng ngay sau nó.

BALAC, APELE, NAAMAN

PUPLIO, QUATO,

IDEVEN, GIAO.
 

32. ĐẢO LỘN  !  J

Đáp án : Mẫu tự thứ 4 bị đảo lộn lên đầu. Bạn chỉ cần đưa mẫu tự đầu tiên về vị trí thứ 4 là đúng.

DACARIA, AKHAICO, TERAC

NICANO, ACPACSAT, BOLATTO

ITXAKHA, GAPRIEN

BAGIESU, DENA.
 

33. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM !  J

Đáp án : Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần lấy 2 nguyên âm cận kề nhau thay thế vị trí cho nhau.

GIACOBE, BATOLOMEO, TADEO

CAIPHA, HERODION

EUTYKHO, BAGIESU.
 

34. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! J

Đáp án : NATHAN.

Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 mẫu tự nào được lập lại 2  lần.
 

35. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ! J

Đáp án : Nhân vật được lựa chọn là ELISA, vì nếu ghép từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ tạo thành những nhân vật. Vd : ACNI, DENA & ANRE.

 

36. TỪ KHÁC BIỆT ! J

Đáp án : LAMEC - GIACOP.

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không trùng với mẫu tự đầu tiên của nhân vật sau như tất cả các dãy từ khác.
 

37. SẮP XẾP CHO ĐÚNG   !  J

Đáp án : PHILATO, GIEREMIA, TEPHANA

PHOTUNATO, NICODEMO

QUIRINIO, SUSANNA, BECNIKE

ACRIPPA, HERODIA.
 

38. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU  !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

RUT, EVA, GIESU, ADAM

MARIA, AMON, ACNI.
 

39. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   !  J

Đáp án : Những nhân vật này là :

RAPHAEN, PACMENA, NATHANAEN

BERECGIA, DORUPBAVEN

PHILATO, GAMALIEN, HERODION

GIOSIGIA, ACKHIPPO.
 

40. CON CHỮ BÍ ẨN ! J

Đáp án :  ARETA

Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống nhau.
 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng