Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 Rèn Luyện Tư Duy Tập 4 * 271-280

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 271-280

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 271. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
B T R T V T
 
Gợi ý : Trong gia đình này có nhân vật RUT.
 
 
272. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L
 
RUT
MARIA
ELISABET
EVA
ANNA

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây.
  
PHEBE
CO
TOMA

 
 
 “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Lc 10,41

 
 
273. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
 
ELISEVA
GIOKHEVET
COTURA

 
 Từ tiếp theo là :
 
TIAXA
REBECA
MARIA
COLEOPAT       
 

 
274. CÙNG TÌM ! L 

 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
ADAM
TABITHA
HECMOGHENE
TADEO
GIESU
XOPATRO
HAGA
AKHIN
LOIT
LAKIO

 

 
275. TÌM NGƯỜI ! L 
 
Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được  nói tới trong Thánh Kinh có 4 nguyên âm khác nhau trở lên.
 
Ví dụ :
HERODIA
 
 
276. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
ANNA
BECNIKE
CANDAKE
HERODIA
XARA

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây.
 
TOMA
TAMA
AXIA
 
 
277. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !L

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIUNIA
OHOLIA
PORITKILA

 
Từ tiếp theo là :
 
OOCPA
IDEVEN
NAOMI
DALILA 
  
 
                                  Từ tiếp theo là gì ?
 
  
“Lạy Cha xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm.”
Lc 23,34

 
 
278. ĐỐ BẠN  ! L

 


Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
DAKEU có 1 mẫu tự.
HECMA có 2 mẫu tự.
GIESU có 2 mẫu tự.
LUCA        không có mẫu tự nào.
GIOANNA không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
279. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là 2 người chị của ông Ladaro. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
M C T M R
 
 
 
 
280. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
 
Đây là 2 tổng trấn thời Chúa Giêsu  được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
           O P I H N I I L R A I T U O Q 
 
 “Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
người ấy mới  là kẻ yêu mến Thầy.”
Ga  14,21


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 

 


 261. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có S, E và T. Vậy nhân vật cần tìm là : SET.
 
262. TÌM KẾM   ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp nguyên âm hay phụ âm đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  KENNAN.
 
263. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  CAIPHA.
 
 
 
264. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  IDEVEN.
 
265. CÙNG TÌM ! J 
Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là P, O, N, M, L, K, I, H, G  theo mẫu tự Alphabet đảo ngược. Vậy BATSEVA không phải là từ tiếp theo.
 
266. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! J
GIOAN.
 
267. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J
ABEN.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
268. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J 
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  ERATTO.
 
269. TÌM KẾM  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  HECMOGHENE.
 
270. ĐỐ BẠN ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có N, O và E. Vậy nhân vật cần tìm là : NOE.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng