Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 Rèn Luyện Tư Duy Tập 4 * 281-290

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 281-290


 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 
 281. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIUDA
ACKHELAO
NICOLA

 
Từ tiếp theo là :
 
APRAHAM
DERAC
GIAO
 MACCO 

                       

 
“Ai đã tra tay cầm cày
mà con ngoái lại đàng sau,
thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Lc 9,62

 
282. TÌM KẾM  ! L

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NAAMAN
PHILIPPHE
ERATTO

 
Từ tiếp theo là :
 
ELADA
DIONYXIO
BATOLOMEO
AMMINADAP

 
  
Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau,
vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.”
Thư I Phêrô 4,8

 
283. ĐỐ BẠN  ! L


 
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
ONEXIMO có 1 mẫu tự
PHERO      có 2 mẫu tự
GIULIO       có 2 mẫu tự
GAMALIEN không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
  
 
284. BẠN CÓ BIẾT  ! L
 
 
Đây là 1 nhân vật có 3 mẫu tự gồm 1 cặp nguyên âm và 1 phụ âm.
 
Gợi ý :
 Nhân vật này không có mẫu tự E & N.
 
   
285. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Những nhân vật phụ nữ được nói tới trong Thánh Kinh được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GAIEN
GIOANNA
ELISABET

 
Từ tiếp theo là :
 
DAMARI
XINTIKHE
LO-RUKHAMA
TABITHA    
      
 
  
“Phúc thay ai xót thương người,
 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Mt 5,7

 
 
286. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
 
Đây là 2 ngôn sứ được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
          
O I V S A A D I I A A
 
  
287. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L 
 
 
GIUSE           con ông GIACOP
GIOAN           con ông DACARIA
GIACOBE      con ông  ANPHE
       ?              con ông XANMON
 
  
288. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NATHAN
BARABA
ACPACSAT
DEBEDE
ELISABET

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
ENMODAM
ACKHIPPO
BECNIKE
GIOSIGIA
               
 
 
“Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.”
Thánh Vịnh 127,3-4

 
289. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
XAPHIRA
GEREMIA
APELE

 
Từ tiếp theo là :
 
PHERO
RAPHAEN
ANRE
GIOP

                                   
 
  
"Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt,
nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương."
Châm Ngôn 28,13

 
 
290. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
TABITHA
SIMEON
RAPHAEN

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
ITMAEN
PHAOLO
QUIRINIO
XADOC

  
 
“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em”.
Ga 15,12.


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 271. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
BOAT – RUT – OVET.
 
272. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J 
PHEBE.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.


273. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  COLEOPAT.
 
274. CÙNG TÌM ! J
XOPATRO.   
Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là A, B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy XOPATRO không phải là từ tiếp theo.
 
275. TÌM NGƯỜI ! J 
EVODIA, DORUXILA
 
276. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J
        TAMA.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.
 
277. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : NAOMI.
 
278. ĐỐ BẠN  ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, M và S. Vậy nhân vật cần tìm là : SEM.
 
279. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
MACTA-MARIA.
 
280. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là PHILATO – QUIRINIO, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : oPiHnIiLrAiTuOq.

Gb. Nguyễn Thái Hùng