Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19 Rèn Luyện Tư Duy Tập 5 * 301 - 310

 

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 300 - 310

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 301. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ELISABET
PELEC
NICODEMO

 
Từ tiếp theo là :
 
LADARO
SAMSON
TOMA
XINVANO 
           
  
 
302.  CÙNG TÌM !  L 
 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
BANABA
PHEBE
GIACOP
GIESU
ELADA
ANRE
BENGIAMIN
GIOHOSAPHAT
ACNI
MENKIXEDE

 
  
“Hãy qua cửa hẹp mà vào,
vì cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống,
nhưng ít người tìm được lối ấy.”
Mt 7,13-14

 
303. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
XARA
ELISABET
PORITKILA

 
Từ tiếp theo là :
 
GAIEN
DOVORA
MINCA
LEA     
               
 
 
304. TÌM KẾM  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
KENNAN
BANABA
APRAHAM

 
Từ tiếp theo là :
 
BATOLOMEO
DANIEN
HYMENE
ITMAEN

                                   
  
 
305. ĐỐ BẠN  !  L
 

 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
IXAAC        có 1 mẫu tự
ELYMA       có 2 mẫu tự
ELISABET có 3 mẫu tự
KHUDA       không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
 
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo Thầy.”
Mt 16,24
 
306. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
X N M N R K H P B T
 
Gợi ý : Trong gia đình này có nhân vật BOAT.
 
  
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,
vì đó là điều đẹp lòng Chúa.”
Cl 3,20

 
307. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
RODO
CAIPHA
HERODE

 
Từ tiếp theo là :
 
PHEBE
CAIN
TITO
XILA 
                  
 
 
308. TÌM KẾM  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BAGIESU
DORUXILA
EVODIA

 
Từ tiếp theo là :
 
XAPHIRA
TITO
APOLO
EPAPRODITO  
 
 
  
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,
và chết là một mối lợi.”
Pl 1,21

 
 
309. THỬ TÀI NHỚ ! K

 
Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.
 
MẸ                    CON
*******                ********
?                       BENGIAMIN
?                       MACCO
?                       GAT
?                       MONASE
?                       SET
?                       DINA
?                       AHARON
?                       EXAU
?                       NAPTALI

 
 
“Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài,
thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.”
St 18,3

 
 
310. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ELISABET
GAIEN
XIPPORA

 
Từ tiếp theo là :
 
VATTI
SOVA
GIUDITHA
 MINCA

 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 291. NHANH MẮT ! J
Từ nhân vật GIUSE
 ta có 1 nhân vật mới là GIESU.
 
292. SẮP XẾP TỪ VỰNG  ! J
Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của từng hàng. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ mẫu tự đầu và mẫu tự cuối cuối của từng hàng là thấy những nhân vật cần tìm.
ARITTOBULO, EPAPRODITO, XOXIPAPTRO.
 
293. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  GIUDITHA.
 
294. ĐẢO TỪ  !  J
CAIN    -  ACNI
TOMA   -   AMOT
GIESU   –   GIUSE
GIOAN   –  GIONA.
 
295. BẠN CÓ BIẾT !  J
       AXA.
 
296. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  !  J
       GIUSE-MARIA-GIESU.
 
297. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J
BETANIA
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.
 
298. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  MARIA.
 
299. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là PHERO - SIMON, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : PnHoEmRiOs.
 
300. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
CHỒNG                     VỢ
************           ********
ADAM               EVA (St 3,20)
KHUDA             GIOANNA (Lc 8,3)
IXAAC               LEA (St 25,20)
AQUILA            PORITKILA (1Cr 16,19)
LAPPIDOT         DOVORA (Tl 4,4)
ADAM               EVA (St 3,20)
KHANANIA        XAPHIRA (Cv 5,1)
KHEVE              GAIEN (Tl 4,17)
GIACOP             LEA ( St 30,15-30)

Gb. Nguyễn Thái Hùng