Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19 Rèn Luyện Tư Duy Tập 5 * 311 - 320

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 311 - 320

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
  
311. SẮP XẾP TỪ  ! K
 
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
 
KHO         ALA         KHE
ARI          MAH        TXO
TTA         NEN         RON

 
 
312. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
 
Đây là 2 vị vua được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định.
Bạn hãy xem đó là ai.
           
A H C E R R I O P D P E A
 
  
313. CÙNG TÌM !   L 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
ASUSANNAP
EDAMARIT
OXINTIKHEN
ADALILAT
MELISABETI
EMIKHANA
KHAGAT

 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật HAGA.
 
  
314. CÙNG GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MOADA
HAGOME
BAMINCA
BOSOVA
NALYDIA

 
Từ tiếp theo là :
 
SAMARIA
BAEVA
TARUUMA
MUETTE

 
 
  
“Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy,
và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.”
Dt 12,6

 
315. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
 Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIOKHEVET
LYDIA
PONINNA

 
Từ tiếp theo là :
 
XIPPORA
GOME
EVA
CANDAKE     
    
 

 
316. CÙNG SUY GẪM !  L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
QUATO
PHELICH
ONEXIMO

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
NAAMAN
TOMA
MATTHEU
DAKEU

.
 
 
317. BẠN CÓ BIẾT  !  L
 
* Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet.
 
            Vd : ABEN
 
** Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet đảo ngược.
 
  
 
318. BẠN CÓ BIẾT ! L
 
* Bạn có nhớ những tông đồ nào có 9 mẫu tự.
 
** & Những phụ nữ nào có 9 mẫu tự.
 
 
 
319. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
IXAAC
HOSE
GIESU

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
EVA
PHEBE
BECNIKE
APRAHAM 
 
 
 
320. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
AXINHRIT
NATHAN
HAGA

 
Từ tiếp theo là :
 
BERECGIA
DAKEU
SAMUEN
NERI
             
            

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
301. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  LADARO.

302.  CÙNG TÌM !  J 
GIESU. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là A, B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy GIESU không phải là từ tiếp theo.
 
303. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  DOVORA.
 
304. TÌM KẾM  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  BATOLOMEO.
 
305. ĐỐ BẠN  !  J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có I, L và E. Vậy nhân vật cần tìm là : ELI.
 
306. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM ! J
       XANMON – RAKHAP -  BOAT.
 
307. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
     Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  PHEBE.
 
308. TÌM KẾM  ! J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là  :  EPAPRODITO.


309. THỬ TÀI NHỚ ! J
 
MẸ                        CON
*********               *********
RAKHEN           BENGIAMIN (St35,10-20)
MARIA               MACCO (Cv 12,12)
DINPA                GAT (St 30,11)
ATNAT               MONASE (St 40,50-55)
EVA                   SET (St 5,3)
LEA                    DINA (St 30,21)
GIOKHEVET     AHARON (Xh 6,20)
REBECA            EXAU (St 25,26)
BINHA               NAPTALI (St 30,18)
 
310. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  GIUDITHA.
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng