Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19 Rèn Luyện Tư Duy Tập 5 * 321 - 330

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 321 - 330

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 321. TÌM KẾM  !  L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ACRIPPA
MACCO
AUGUTTO

 
Từ tiếp theo là :
 
MANKHO
KHANANIA
ELIEDE
GIUTTO
             
 
 
322. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BARAC
APELE
SIMON

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
ARETA
DAKEU
QUATO
ISAIA

 
  
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô,
chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.”
Rm 6,8

 
323. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
DOT
DAVIT
GIOXECH

 
Từ tiếp theo là :
 
TIME
BAGIESU
COLOPAT
CAIPHA 
           324. SẮP XẾP TỪ  ! K
 
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
 
XA           XO           CO
TRY         TRO         ONI
 PHO         PAP         ANR

 
 
 
325. TỪ KHÁC BIỆT ! K
 
Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 
ELADA -  GIAIA
GIACOBE – BOAT
GIAXON - EXAU
AXA - GIAMRE
EPAPRODITO – ISAIA
KHANANIA - ERATTO
GIUNIA – LADARO
IXAAC – QUATO

 
Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.
 
 
  
“Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”
Ga 12,25

 
326. ALPHABET ! K
 
Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự Alphabet.
 
XECUNDO
NICOLA
URIGIA
GIOSUE
TIMOTHE
GIOXECH
RUPHO
EPAPRODITO
SALOMON
RUT
SAMUEN
ENGIAKIM

 
 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em.”
Mt 5,44

 
 
327. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ISAIA
IDEVEN
XARA

 
Từ tiếp theo là :
 
SALOMON
LOIT
MANKHO
ABEN 

 
 

328. THỬ TÀI NHỚ ! K
 
Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vật này.
 
CHA                      CON
********                *********
?                         PHERO
?                         ABEN
?                         PERET
?                         EPRAIM
?                         XAAC
?                         GIESU
?                         ENOT
?                         LAMEC
?                         MALIA

 
 
  
“Anh  em đừng xét đoán,
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”
Mt 6,34

 
329. TÌM NGƯỜI !  L 
 
Bạn hãy tìm những nhân vật có những cặp nguyên âm hay phụ âm đứng cận nhau.
 
Ví dụ :
AUGUTTO,
IXAAC … …        
 
 
 
330. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
Bà EVA              vợ ông  ADAM
Bà XARA           vợ ông  APRAHAM
Bà GOME          vợ ông  HOSE
        ?                vợ ông  DACARIA
 
 
 
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”
Hs 6,6

 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 


 311. SẮP XẾP TỪ  ! J
Những nhân vật này là :
ARITTAKHO–MAHALANEN- KHETXORON.
 
312. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là HERODE – ACRIPPA, được sắp xếp xen kẽ nhau : aHcErRiOpDpEa.
 
313. CÙNG TÌM ! J
Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
SUSANNA, DAMARI, XINTIKHE, DALILA,
ELISABET, MIKHAN, HAGA
 
314. CÙNG GẪM !  J
Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự của số thứ tự Một (mo), Hai (ha), Ba (ba)… .từ tiếp theo sẽ là MARIA (SAMARIA).
 
315. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  XIPPORA.
 
316. CÙNG SUY GẪM !  J
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là NAAMAN.
 
317. BẠN CÓ BIẾT  !   J
 * ABEN, AMOT, ENOT, GIOP.
 ** TOMA.
 
318. BẠN CÓ BIẾT !  J
       * BATOLOMEO (9)
          PHILIPPHE(9)
 
** Những phụ nữ có nhiều mẫu tự nhất :
              GIOKHEVET (9)
              PORITKILA(9)
              LORUKHAMA … …
 
 
319. CÙNG SUY GẪM !  J
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là EVA.
 
320. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  BERECGIA.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng