Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19 Rèn Luyện Tư Duy Tập 5 * 331 - 340

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 19
RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 331 - 340

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.


331. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L 
 
SET              con bà EVA
IXAAC          con bà XARA
SAMUEN      con bà ANNA
?                   con Đức MARIA
 
  
 
332. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
MOSE
KHANAN
PHILIPPHE
MANKHO
SIMON

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
GIOANNA
KHANANIA
GALILE

 
 
333. TÌM TÌM  !  L 
 
Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật phụ nữ trong Kinh thánh, song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ :      
EVA
SALOME
 
 
 
334. TỪ KHÁC BIỆT ! K
 
Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:
 
GALION - DANIEN
DAKEU – CACPO
BAGIESU – CAIN
MACCO – SAMSON
NAAMAN – XADOC
XARA – BALAC
BOAT – EVODIA
GAMALIEN - BARABA

 
Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.
 

 
335. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ELISABET
BOLATTO
GIAIA

 
Từ tiếp theo là :
 
TABITHA
XILA
GIUSE
LUCA

                                            
 
 
 “Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian,
nhưng là để thế gian nhờ Người mà được cứu độ.”
Ga 3,17

 
 
336. CÙNG TÌM ! L 
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh kinh  nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
AMARIATE
OLYDIANE
METTETI
OGIOKHEVETTA
AMACTATI
IGOMETA
ECANDAKENY

 
Gợi ý :
Trong dãy từ này có nhân vật MARIA.
 

 337. TÌM NGƯỜI !  L 
 
Bạn hãy tìm những nhân vật có 4
                  nguyên âm khác nhau trở lên.
 
Ví dụ :
BAGIESU
COLAUDIA … …
  
 
338. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L 
 
Bà XIPPORA        vợ ông  MOSE
Bà BATSEVA        vợ ông  DAVIT
Bà ANNA              vợ ông  TOBIT
?                           vợ ông  AQUILA
 
  
“Bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa?”
Rm 9,20

 
339. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L 
 
GIACOP          con bà REBECA
TOBIA             con bà ANNA
MOSE             con bà GIOKHEVET
?                      con bà APPHIA
 
 
 
340. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
EUTIKO
ITMAEN
DEMETRICO
BOXO
PHAOLO

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
TOMA
HAGA
TROA

 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 
321. TÌM KẾM  !   J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp nguyên âm hay phụ âm đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ là :  GIUTTO.
 
322. CÙNG SUY GẪM !  J
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ARETA.
 
323. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !   J 
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  BAGIESU.
 
324. SẮP XẾP TỪ  !  J
Những nhân vật này là :
TRYPHOXA– XOPAPTRO – ANRONICO.
 
325. TỪ KHÁC BIỆT !  J
GIUNIA – LADARO
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự ở vị trí thứ 3 không phải là A như những cặp từ khác.

326. ALPHABET !  J
              ENGIAKIM, EPAPRODITO,
   GIOSUE, GIOXECH, NICOLA, RUPHO,
       RUT, SALOMON, SAMUEN, TIMOTHE,
URIGIA, XECUNDO.
 
327. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  SALOMON.
 
328. THỬ TÀI NHỚ !  J
 
  CHA                        CON
*********               *********
GIOAN                     PHERO
ADAM                      ABEN (St 4,2)
GIUDA                      PERET (Mt 1,3)
GIUSE                      EPRAIM
APRAHAM               IXAAC (Mt 1,2)
GIUSE                      GIESU (Mt 1,16)
SET                          ENOT (St 4,26)
MOTHUSELAC        LAMEC (Lc 3,37)
MINA                        MALIA (Lc 3,31)
 
329. TÌM NGƯỜI !  J
AMMINADAP, ANNA, AUGUTTO
APPHIA, ACRIPPA , ACKHIPPO, APPHIA,
AGIUTTO, AKHIPPO, BOLATTO, ERATTO,
GIUTTO, GIANNAI , IXAAC, MATTHEU,
MATTHIA, MATTAT, MATTHAN,
MATTITGIA, MACCO, PHETTO,
PHILIPPHE , SUSANNA … ….
 
330. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
Bà ELISABET.

Gb. Nguyễn Thái Hùng