Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19  Rèn Luyện Tư Duy  Tập 5 * 341-350

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 341-350

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 
 341. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIEREMIA
RODO
ITXAKHA

 
Từ tiếp theo là :
 
RUPHO
ACNI
BECNIKE
 LUCA

                       
   
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời,
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Mt 12,50

 
342. TÌM & TÌM  ! L 
 
Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ :
 
GIACOP
MANKHO

 
  
343. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
AUGUTTO
GIOSIGIA
GIANNAI
BOLATTO
DIOTREPHET
 
       ****************
 
MANAEN
COLEOPAT
AKHAICO
GAMALIEN

 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
 
 
“Thiên Chúa không thiên vị ai.”
Gl 2,6

 
344. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SET
KHUDA
GIACOP

 
Từ tiếp theo là :
 
GIACOBE
ITMAEN
KENNAN
TADEO    
                               
               
 
345. CÙNG TÌM !  L 

 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
ELYMA
COXAM
ELIHUT
LEVI
KHUDA
TITO
SUSANNA
TERAC

 
  
“Ơn của thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy
được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.”
2Cr 12,9

 
346. TÌM NGƯỜI ! L 
 
Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được nói tới trong Thánh Kinh có 4 nguyên âm khác nhau trở lên.
 
Ví dụ :
 
HERODIA … …
 
 
 
347. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L 
 
Bà SUSANNA        vợ ông  GIOGIAKIM
Bà RAKHEN          vợ ông  GIACOP
Bà ANNA               vợ ông   ENCANA
   ?                         vợ ông   PHELICH
 
  
“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn,
 đều là con cái Thiên Chúa.”
Rm 8,14

 
 
348. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L 
 
EXAU         con bà REBECA
AHARON   con bà GIOKHEVET
ASE           con bà LEA
?                 con bà BATSEVA
 
  
349. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ELISEVA
GIAEN
XIPPORA

 
Từ tiếp theo là :
 
PORITKILA
ANNA
APPHIA
 BECNIKE    

           
 
350. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
BELEM
XYKHA
GALILE
GONGOTHA
GIERUSALEM

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
TAMA
BETANIA
TOMA

 
 
 
“Hoa quả của Thần khí là :
bác ái, hoan lạc, bình an,
nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm,
trung tín, hiền hòa, tiết độ.”
Gl 5,20

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 331. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J 
GIESU.
 
332. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J 
KHANANIA
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
333. TÌM  & TÌM  !   J 
BINHA, COTURA, DINA
DINPA, DORUXILA, EVA
ETNA, EVODIA, GAIEN
GOME. HERODIA, KHUNDA
LEA, LYDIA, MINCA
MIKHAN, NAOMI, PUA
RAKHEN, RUT, SOVA
SIPRA, SALOME … …
 
334. TỪ KHÁC BIỆT !  J
BOAT – EVODIA,
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự ở vị trí thứ 2 không phải là A như những cặp từ khác.
 
 335. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là : TABITHA.
 
336. CÙNG TÌM !  J
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm. MARIA, LYDIA, ETTE, GIOKHEVET, MACTA, GOME, CANDAKE,
 
337. TÌM NGƯỜI !   J 
COLAUDIO, DORUPBAVEN
DORUXILA, EPAPRODITO, EUTYKHO,
EVODIA, GIACOBE, GIOSUE, HERODIA,
MOTHUSELAC … …
 
338. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
PORITKILA.
 
339. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
ACKHIPPO.
 
340. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J 
TOMA
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.

Gb. Nguyễn Thái Hùng