Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19  Rèn Luyện Tư Duy  Tập 5 * 351 - 360

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 351 - 360

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 

 351. TÌM  & TÌM  ! L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật được nói tới trong Tân Ước với 9 mẫu tự trở lên.
 
Ví dụ :
 
BATOLOMEO (9)
BENGIAMIN (9)

...
 
 
352. NGƯỜI KẾ TIẾP !  L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NAAMAN
ABIATHA
COLEMENTE
DACARIA
EPENET

 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau nay:
 
GIANNAI
EPAPRA
AMMINADAP
THEOPHYLO

                                                                           
 
“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ Thầy :
là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Ga 13,35

 
353. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1
 trật tự nhất định.
 
SEM
GIOP
GIESU

 
Từ tiếp theo là :
 
GIERET
GIOAN
MACCO
EPAPRODITO  
 
 
 
 
“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Ga 14,15

 
354. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ETTE
SUSANNA
GIOANNA

 
Từ tiếp theo là :
 
DORUXILA
PONINNA
NAOMI
DINA   
   
                            
  
355. TÌM KẾM ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1
trật tự nhất định.
 
BAGIESU
HERODIA
GIACOBE

 
Từ tiếp theo là :
 
MOTHUSELAC
EUBULO
BECNIKE
 XINVANO

                     
  
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn và hết trí khôn;
ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Mt 22,37

 
356. ĐỐ BẠN   ! L
  

   
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
DORUXILA có 2 mẫu tự
MACTA       có 1 mẫu tự
COTURA     có 3 mẫu tự
PEXIDE       không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
                  
357. CÙNG TÌM !  L 
 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
PHYGHELO
ELIHUT
SEM
BAGIESU
GIOKHONGIA
PHILIPPHE
ADAM
EPENET
BATOLOMEO
GIOP


 358. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
CO
GIODAN
BETXAIDA
GHERASA
ROMA

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
DORUXILA
GIETSEMANI
NATHANAEN

 
 
 “Ai cho một người trong những kẻ bé nhỏ này uống,
dù chỉ là một chén nước lã mà thôi,
vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em,
người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Mt 10,42

 
 
359. TÌM  & TÌM  !  L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật Phụ nữ được nói tới trong Thánh Kinh với 7 mẫu tự trở lên.
 
Ví dụ :
 
BECNIKE (7)
ELISABET (8)
 
 
  
360. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 

 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ANNA
IXAAC
ETTE

 
Từ tiếp theo là :
 
DALILA
OOCPA
SAMUEN
DAVIT     
             

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 341. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là  BECNIKE.
 
342. TÌM & TÌM  !  J 
 
ACTEMI, AVIHUT, BATIME,
BAGIESU, BILOAM, DORUXILA,
EUTYKHO, EVODIA, GIACOBE,
GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP,
GIOXET, GIPTAC, GIOXECH,
GIOSUE, GIORIM, GIORAM,
GIOTHAM, GIONAM, GIAXON,
GIAMRE, GHITON, GALION,
HERODIA, ITMAEN, KHETRON,
KHANOC, MICAEN, MANKHO,
MONASE, MOTHUSELAC, OLIMPA,
PHILATO, PHILETO, PORITCA,
PHILEMON, SIMEON, SAMUEN,
SALOME, SATIEN, TEPHANO.
 
343. NGƯỜI KẾ TIẾP  !  J 
Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện ít là 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là MANAEN.
 
344. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  GIACOBE.
 
345. CÙNG TÌM !   J 
ELIHUT. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là Y, X, V, U, T, S, R, theo mẫu tự Alphabet đảo ngược. Vậy ELIHUT không phải là từ tiếp theo.

346. TÌM NGƯỜI !  J
EVODIA, DORUXILA,
 
347. TÌM MỐI QUAN HỆ !  J 
Bà DORUXILA,
 
348. TÌM MỐI QUAN HỆ !  J 
SALOMON,
 
349. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  PORITKILA.
 
350. SẮP XẾP THEO NHÓM ! J
BETANIA
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.

Gb. Nguyễn Thái Hùng