Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 19  Rèn Luyện Tư Duy  Tập 5 * 361 - 370

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 19
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 361 - 370

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
  
361. TÌM KẾM  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
COLAUDIA
MOTHUSELAC
EPAPRODITO

 
Từ tiếp theo là :
 
HERODIA
MATTHEU
AUGUTTO
ELISA

                               
  
 
“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế.
Vì ta không đến để kêu gọi người công chính,
mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Mt 9,13

 
362. ĐỐ BẠN  ! L
  

  
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
KHANNAN có 1 mẫu tự
TIMOTHE   có 2 mẫu tự
GIOAN        có 1 mẫu tự
RUPHO      không có mẫu tự nào.
 
 
 
 
“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi
vì đó là hoan lạc của lòng con.”
Tv 119,105

 
363. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
THEXALONICA
ROME
AXIA
ANTIOKIA
GALILE

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
DAMAT
TEPHANO
LYDIA

 
  
364. TÌM  & TÌM  !  L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật có 3 cặp mẫu tự khác nhau.
 
Ví dụ :
 
SUSANNA
 
 
 
365. TÌM  & TÌM  ! L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật, trong mỗi nhân vật có 3 hoặc 4 mẫu tự giống nhau.
 
Ví dụ :
 
ABIATHA
BARABA

 
 
“Những ai yêu mến Đức Chúa,
họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông”
Tl 5,31

 
366. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
OOCPA
GIOANNA
APPHIA

 
Từ tiếp theo là :
 
RAKHEN
ETTE
NAOMI
HERODIA

           
      
 
 
367. TÌM KẾM ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NAAMAN
ELIEDE
DACARIA

 
Từ tiếp theo là :
 
SALOMON
BATOLOMEO
ELADA
DIONYXIO

                          
 
 
 
 
368. BẠN CÓ BIẾT  ! L
 

     
Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp
nguyên âm và 1 cặp phụ âm.
 
Gợi ý :
Trong từ này không có mẫu tự N.
 
 
 
 
369. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
GDTMPRT
 
Gợi ý :
Trong gia đình này có nhân vật TAMA.
 
 
 
370. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L
 
Đây là 2 nhân vật đã chết được làm cho sống lại sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
TLAABDIATRHOA

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
351. TÌM & TÌM ! J 
 AMMINADAP (9), ARITTAKHO (9),
BATOLOMEO (9), BENGIAMIN (9),
DORUPBAVEN (10), DIOTREPHET(10),
EPAPRODITO (10), GIOKHONGIA(10),
GIOHOSAPHAT (11), HECMOGHENE (10),
KHITKIGIA (9), MOTHUSELAC (10),
MENKYXEDE (9), MATTITGIA (9),
MAHALANEN (9), NATHANAEN (9),
ONEXIPHORO (10), PHILIPPHE (9),
PORITKILA (9), POROKHORO (9),
PHOTUNATO (9), PHILOLOGO (9),
THEOPHYLO (9), KHETXORON (9)… …


352. NGƯỜI KẾ TIẾP ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là AMMINADAP.
 
353. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J 
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  EPAPRODITO.
 
354. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  PONINNA.
 
355. TÌM KẾM ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  MOTHUSELAC.
 
356. ĐỐ BẠN !  J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có R, U và T. Vậy nhân vật cần tìm là : EVA.
 
357. CÙNG TÌM ! J 
SEM. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là G, H, I, K, L, M, N, O, P, theo mẫu tự Alphabet. Vậy SEM không phải là từ tiếp theo.
 
358. SẮP XẾP THEO NHÓM ! J 
GIETSEMANI : Vì dãy từ đã cho là những địa danh.

359. TÌM & TÌM ! J 
 
AVIGAGIN (8), BATSEVA(7),
BECNIKE(7), COLEOPAT(8),
CANDAKE(7), DORUXILA(8),
ELISEVA(7), ELISABET (8),
GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8),
GIOANNA(7), HERODIA(7),
LORUKHAMA (9), MAKHALAT(8),
OHOLIVA(7), PONINNA(7),
PORITCA(7), PORITKILA (9),
PECXIDE(7), SUSANNA(7),
XIPPORA(7), XAPHIRA(7),
XINTIKHE (8)… …
 
360. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  OOCPA.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng