Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

16/11/2019

THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len
Lc 18,1-8

 

TIN THIÊN CHÚA NHÂN HẬU

Đức Giê-su nói: “Anh em nghe ông quan toà bất công ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không cứ công bằng mà xét xử cho những kẻ Người đã tuyển chọn, đang ngày đêm kêu cứu Người sao?” (Lc 18,6)

 

Suy niệm: Chúng ta cứ nghĩ rằng phải kiên trì, phải bền chí khi cầu nguyện là bài học chính của bài Tin Mừng hôm nay. Thế nhưng, một tác giả, cha H. Cousin lại nói rằng: “Dụ ngôn không có ý dạy ta phải cư xử với Chúa thế nào, nhưng có ý mạc khải cho ta biết Chúa cư xử với chúng ta ra sao. Chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Chúa, Đấng hằng nghe lời ta kêu nài sẽ là một động lực khích lệ ta cầu nguyện tin tưởng hơn, kiên nhẫn hơn.” Như vậy, Đức Giê-su đã dùng tật xấu của ông quan toà như một thí dụ để nói lên sự săn sóc chu đáo của Thiên Chúa nhân hậu, để nhắc ta tin tưởng vào Thiên Chúa nhân hậu ấy, qua lời cầu nguyện.

 

Mời Bạn: Nhớ rằng Thiên Chúa nhân hậu luôn lắng nghe lời bạn cầu xin, nhưng không phải theo ý bạn, mà là theo lòng nhân hậu của Ngài, bởi vì Ngài biết rõ hơn bạn là bạn đang cần gì. Bạn hãy xác tín rằng ngay cả không được như ý cũng là một ân huệ.

 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ kiên trì, bền chí cầu nguyện luôn, cầu nguyện mỗi ngày, vì tin rằng Chúa luôn ban cho tôi Thánh Thần, là ân huệ cao quý nhất Chúa ban mỗi khi tôi cầu nguyện.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lòng Chúa say mê Chúa Cha, và Chúa muốn chúng con chia sẻ say mê ấy, qua việc chiêm ngắm Chúa Cha nhân hậu luôn quan tâm săn sóc, nhận lời chúng con cầu xin. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện bởi vì tin rằng Chúa luôn nhận lời chúng con cầu xin, là ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Amen.