Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

02/05/2019

THỨ HAI TUẦN 33 TN
Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô    
Lc 18,35-43

 

ĐỂ ĐƯỢC GẶP ĐỨC KI-TÔ

Người mù tại Giê-ri-khô kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng... Chúa Giê-su dừng lại truyền dẫn anh ta đến... (Lc 18,35-43)

 

Suy niệm: Người mù thành Giê-ri-khô muốn gặp được Đức Giê-su thật khó lắm thay! Anh ta muốn đến trước mặt Chúa để nói lên điều làm anh khao khát đến điên cuồng: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.” Thế nhưng những người chung quanh lại trở thành hàng rào ngăn cản anh đến với Đức Giê-su vì cho rằng anh ta không có “tiêu chuẩn” đó. Cũng may cho anh, Chúa đích thân can thiệp, và anh được toại nguyện: anh được dẫn đến gặp Chúa để bày tỏ ước nguyện và Ngài đáp ứng nguyện vọng của anh ngay lập tức. Điều tốt lành suýt nữa đã không xảy ra cho anh chỉ vì sự cản trở vô ý thức của những người chúng quanh. Cuối cùng phép lạ cũng vẫn xảy ra nhờ cặp mắt đầy quan tâm của Chúa luôn nhận ra và cảm thông nỗi thống khổ của người khác, và nhờ lòng cậy trông đầy kiên nhẫn của anh mù nữa.

 

Mời Bạn: Phải chăng đôi khi chúng ta cũng cản trở nhau đến với Đức Ki-tô bằng những lời “quát nạt” khiến chúng ta không nghe, không cảm được những nhu cầu bức xúc của người anh em?

 

Chia sẻ: Có người anh em nào trong cộng đoàn của chúng ta đang cần cảm thông, an ủi, chia sẻ?

 

Sống Lời Chúa: Bắt chước Đức Ki-tô, nhìn tha nhân bằng cái nhìn đầy quan tâm và nhân hậu của Ngài.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi khi con cảm thấy người anh em đang sống gần gũi con thật đáng ghét và vướng bận. Xin cho con biết nhìn nhau bằng cái nhìn của Chúa, để con nhận ra Chúa trong người anh em đau khổ của con.