Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

25/11/2019

THỨ HAI TUẦN 34 TN
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lc 9,23-26

 

THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-24)

 

Suy niệm: Một người tầm sư học đạo hoặc theo đuổi bất cứ ngành nghề nào, đều nhắm đến đầu ra là sẽ đạt được những gì. Chúa Giê-su thấu hiểu điều ấy, nên thẳng thắn tuyên bố rằng ai chọn theo Ngài thì “sẽ cứu được mạng sống mình,” nhưng cái giá phải trả là “mất mạng sống vì Ngài.” Sở dĩ Chúa Giê-su đòi hỏi gắt gao như vậy, bởi vì theo Ngài, ta không chỉ để học biết điều hay điều tốt, mà sâu xa hơn, còn để được biến đổi tận căn, trở nên con người mới theo hình ảnh Ngài. Điều đó đồng nghĩa với việc con người cũ nơi ta phải chết đi, tựa như hạt lúa mì, muốn phát triển thành cây, sinh nhiều bông hạt, phải chấp nhận bị mục nát.

 

Mời Bạn: Có người thất vọng sau khi chọn theo Chúa Ki-tô, bởi nguyện ước của họ đôi khi không được đáp thỏa. Còn bạn, bạn đang mong muốn nơi Ngài điều gì, và liệu rằng, đó có phải điều Ngài từng hứa với bạn chăng?

 

Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su đòi ta phải vác thập giá theo Ngài và phải chấp nhận ‘chết đi’ mỗi ngày. Vì thế, cuối mỗi ngày sống, ta nên xét lại xem: mình có thực sự sẵn sàng để trở thành môn đệ Chúa Giê-su chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chấp nhận theo Chúa là chấp nhận mất để được. Xin cho chúng con can đảm và khôn ngoan quyết tâm chọn Chúa, dám đánh đổi sự sống trần thế vì đức tin, hầu có thể đạt được phần phúc như tổ tiên chúng con là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Amen.