Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mối phúc thứ 9

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (C ) 2019 (Mt 5, 1-12a)

 

 MỐI PHÚC THỨ CHÍN !

 

Thưa quý vị, thưa các bạn, thường khi chúng ta nghe về “Tám Mối Phúc Thật” trong Tin Mừng theo thánh Matthuê, tuy là Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng thánh Marco không ghi lại Đoạn nầy, chỉ có thánh Matthuê và Luca, nhưng thật ra thánh Luca chỉ ghi bốn mối phúc, và đối lại là bốn mối họa, vì vậy, khi nghe “Tám Mối Phúc Thật”, hay là” Bài Giảng Trên Núi”, hoặc là” Hiến Chương Nước Trời”. Trong đó cụm từ “ Hiến Chương Nước Trời” nghe có vẻ trịnh trọng hơn. Nhưng, thật ra Tin Mừng theo thánh Matthuê có “Chín Mối Phúc” chứ không phải Tám.

 

Vâng, thưa quý vị, “Hiến Chương Nước Trời” cũng có thể gọi là “Công Thức nên Thánh”, có thể nói Đạo của Chúa GIÊSU gồm tóm, hay là tóm lược trong Đoạn Tin Mừng “Bài Giảng Trên Núí”, vì thế, được gọi là Đạo Thật, bởi vì, chỉ có “ Các Mối Phúc Thật”, vâng “ hoàn toàn thật”. bởi vì, tất cả những gì là chân thật thì mới “ vĩnh hằng”, vì chân lý là “sự thật” muôn thuở, đó là Thiên Chúa. Vâng, căn cứ vào đâu mà chúng ta “ TIN” là sự thật ? Thưa , đó là “đi ngược” với thế gian, vì những gì thế gian cho là” điên rồ”, thì “Nước Trời” là chân lý, hay có thể nói cách khác “ Chân lý Nước Trời” là điều đi ngược với thế gian. Vâng, điều ấy là sự thật.

 

Vì thế, “Công Thức Nên Thánh” là những điều “ nghịch” với thế gian. Vâng, “ Nghịch” ở đây không phải là “ trái “ luân thường đạo lý. Mà điều “trái nghịch” ở đây chính là “củng cố”, xây dựng luân thưởng đạo lý ở đời. Chúng ta thấy thật là mầu nhiệm là như vậy, vì, người đời đòi hỏi sự công bằng hữu hình, vật lý,” mắt đền mắt, răng đền răng”, hay là “ ân đền, oán trả”, “có oán trả oán, có ân trả ân”, như vậy, “ân oán giang hồ”, thì đâu gọi là Đạo.

 

Chúa Giêsu đã dạy rằng:” Ai tát má bên nầy, thì đưa luôn má kia cho nó tát”, điều ấy có nghĩa là sẵn sàng tha thứ, không thù hận. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì cái mặt sưng phù.

 

Từng một Mối Phúc có lẽ diễn giảng cả đời không hết, nhưng thật ra nếu muốn nên thánh, không thể chỉ giữ được một trong Chín Mối Phúc, mà là phải giữ hết Chín Mối Phúc. Nhưng thật ra có những Mối Phúc đi “ cặp” chung với nhau. Như :

 

  • Mối Phúc thứ nhất, đi với Mối Phúc thứ tư và thứ tám.
  • Mối Phúc thứ hai, đi với Mối Phúc thứ năm và bảy.
  • Mối Phúc thứ ba cũng có thể đi với Mối Phúc thứ chín. ( Mối Phúc thứ ba: Sầu khổ ở đây có thể hiểu là : Mất người thân, mất nơi nương tựa về tinh thần. Mối Phúc thứ chín là chịu đau khổ vì Chúa Giêsu)
  • Mối Phúc thứ sáu: Nói về đức khiết tịnh của các bậc sống, bậc sống hôn nhân Công giáo hoàn hảo cũng là bậc sống khiết tịnh, không nhất thiết bậc sống tu trì.Mối Phúc thứ sáu cũng có thể đi với Mối Phúc thứ chín, vì :” Vì ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô, thì cũng làm cho mình trở nên thanh sạch, vì Người là Đấng thánh sạch” (1Ga, 3, 3).

 

Nhưng, rõ ràng, Mối Phúc thứ chín là “Mối Phúc“ hoàn hảo nhất, vì khó thực thi nhất. Mối Phúc thứ chín là Mối Phúc Tử Đạo ( không nhất thiết theo nghĩa đen : Là bị giết chết), vì , “Sống Đạo” tốt chính là “ Tử vì Đạo”. như gương Đức cố Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận và những gương chứng nhân khác.

 

Theo đó, Mối Phúc thứ chín có thể nói là Mối Phúc sau cùng dành cho hết mọi người biết ăn năn và đặt trọn niềm Tin vào Chúa GIÊSU, dù phải thiệt thân, sỉ nhục, cáo gian, vu khống, giá họa, tù đày và những sự đau khổ khác vì Danh Chúa Giêsu. Như vậy, nhiều vị thánh Tử Đạo cả đời có thể không tuân giữ Tám Mối Phúc trên, nhưng giờ chót có thể vì Danh Chúa Giêsu mà chịu mọi sỉ nhục cách trung thành cho đến chết , thì họ sẽ được đón nhận Mối Phúc thứ chin như thánh Tử Đạo Phaolo Trần Văn Hạnh (1827- 1859).

 

Và như các thánh hiển tu đồng trinh Tử Đạo, hoặc không Tử Đạo theo nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bị” vu cáo” , lao đao vì Danh Chúa Giêsu.

 

Như vậy, các thánh là tất cả những thành phần bước theo Đức Giêsu- Kitô cách trung kiên theo “Chín “ Mối Phúc thật.

 

Khởi đi từ bài trích sách Khải Huyền(Kh 7, 2-4. 9-14), thì các thánh là ai? Thưa :” Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong Máu Con chiên” ( c 14).

 

Và Bài đọc II thư thánh Gioan (1 Ga 3, 1- 3) cho chúng ta biết : các thánh là những người được gọi là “con Thiên Chúa”, vì khi Đức Kitô xuất hiện chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ như vậy”. Và câu quan trọng phù hợp với ý nghĩa Đoạn Tin Mừng và Bài đọc I sách Khải Huyền hôm nay :” Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Giêsu – Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch, như Người là Đấng thanh sạch” (c 3).

 

Kết luận: Các Mối Phúc thật rõ ràng là phương tiện nên thánh, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh,ngàn trùng Chí Thánh, mỗi Thánh Lễ chúng ta tung hô ba lần Thánh. Thánh .Thánh … Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng Trời. Từng Mối Phúc một dẫn đưa chúng ta đến Mối Phúc thứ chín là Mối Phúc quan trọng nhất, vì mối phúc ấy tháp nhập chúng ta cùng với Đức Giêsu – Kitô, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

 

Chú thich : Con số một trăm bốn mươi bốn ngàn tượng trưng cho mười hai chi tộc Israel, mỗi chi tộc cũng được lãnh nhận con số mười hai ngàn người.

 

Trong Thánh Kinh,

Con số 7 chỉ sự hoàn hảo là Thiên Chúa Toàn Năng.

Con số 4 chỉ nhân loại, thế giới.

Con số 12 chỉ dân Israel.

Con số 1000 chỉ thời gian lâu dài.

 

Như vậy, con số một trăm bốn mươi bốn ngàn chỉ con số tượng trưng viên mãn, vô số người nên thánh theo sau dân tộc Israel, nếu “TIN” vào Đức Giêsu – Kitô.

 

Từ đó, chúng ta hiểu được là có vô số các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Hằng Hữu của Thiên Chúa Cha, và là Vị Ngôn Sứ đích thật và duy nhất của Ngài, để truyền rao chân lý cho thế giới là Ơn Cứu Độ của Cha, và chính Người là Chủ tế, là Bàn Thờ và Hy Tế, để từ đó những ai bước theo Người cũng trở nên như vậy, hầu góp phần Cứu Độ thế giới nhân sinh, trong đó có toàn thể các thánh./. Amen

 

Phêrô Trần Đình Phan Tiến