Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 20 Rèn Luyện Tư Duy  Tập 6 * 371-380

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 20
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 371-380

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 

371. BẠN CÓ BIẾT  !  L 
 
Bạn có nhớ những nhân vật nào có 10 mẫu tự :
 
Ví dụ :
 
 MOTHUSELAC …
 
   
372. CÙNG TÌM  !  L
 
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã bị thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
ECANDAKET
UMACTAT
AGIOANNAT
TETNAP
EBECNIKEN
ADORUXILAN
EDOVORAP

 
Gợi ý :   Trong dãy từ này có nhân vật GIOANNA.
 
 
  
“Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã gần đến.”
Mt 3,2

 
373. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L  
 
Bà RAKHEN        vợ ông  GIACOP
Bà TAMA             vợ ông  E
Bà GOME            vợ ông  HOSE
           ?                vợ ông  KHUDA.

 
  
374. TÌM MỐI QUAN HỆ   !  L 
 
GIACOP   con bà REBECA
TOBIA      con bà ANNA
MOSE       con bà GIOKHEVET
      ?         con bà ELISABET.

 
  
375. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
MOSE
KHANAN
PHILIPPHE
MANKHO
SIMON

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
GIOANNA
KHANANIA
GALILE

 
 
  
 
376. TÌM & TÌM  !  L 
 
Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật phụ nữ trong Thánh Kinh, song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ :      
 
EVA
SALOME …

 
  
377. NGƯỜI KẾ TIẾP  !  L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
AUGUTTO
GIOSIGIA
GIANNAI
BOLATTO
DIOTREPHET

 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
MANAEN
COLEOPAT
AKHAICO
GAMALIEN  

 
 
 

“Phúc thay
ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Mt 5,10

 
378.  NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SET
KHUDA
GIACOP

 
Từ tiếp theo là :
 
GIACOBE
ITMAEN
KENNAN
TADEO  
             
 
 
 

“Lời Thiên Chúa là lời sống động,
hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi:
xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ;
lời đó phê phán tâm tình
cũng như tư tưởng của lòng người.”
Dt  4:12

 
379.  BẠN CÓ BIẾT  ! L 
 

Đây là 1 nhân vật có 3 mẫu tự gồm 1 cặp nguyên âm và 1 phụ âm.
 
Gợi ý : Trong từ này không có mẫu tự A, V & U.
 
 
 
380. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
TIMOTHE
CONELIO
ELISA

 
                  Từ tiếp theo là :
 
APOLO
AUGUTTO
TITO
CAIPHA  
           
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
 
361. TÌM KẾM ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  HERODIA.
 
362. ĐỐ BẠN  !  J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có K, I và T. Vậy nhân vật cần tìm là : KIT
 
363. SẮP XẾP THEO NHÓM ! J 
DAMAT : Vì dãy từ đã cho là những địa danh.


364. TÌM & TÌM ! J 
GIANNAI, MATTITGIA, PHILIPPHE,      SUSANNA, AVIGAGIN … …
 
365. TÌM & TÌM  !  J 
ABIATHA, ACPACSAT, AMMINADAP, APRAHAM, BANABA, BARABA, BASABA, BATOLOMEO, COLEMENTE, DACARIA, DEBEDE, ELIEDE, EPENET, GIOSIGIA,
HECMOGHENE, KENNAN, KHITKIGIA, KHANANIA, MAHALANEN, MATTAT,
MATTATTA, MATTITGIA, MENKIXEDE, NAAMAN, NATHANAEN, ONEXIPHORO,
PHILIPPHE, PHILOLOGO, POROKHORO, QUIRINIO …
 
366. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là : ETTE.
 
367. TÌM KẾM !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  BATOLOMEO.
 
368. BẠN CÓ BIẾT!  J
       ETTE.
 
369. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM !  J
       GIUDA – TAMA – PERET.
 
370. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG !  J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là LADARO – TABITHA, được sắp xếp xen kẽ nhau : tLaAbDiAtRhOa.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG