Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 20 Rèn Luyện Tư Duy Tập 6 * 381-390

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 20
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 381-390

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích. 381. CÙNG SUY GẪM  ! L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
RUT
SAMSON
DAKEU
GIACOBE

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
BATOLOMEO
PHILIPPHE
SIMEON
GAMALIEN

 
 
 
382. TÌM KIẾM   ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
QUIRINIO
MATTAT
ELIEDE

 
Từ tiếp theo là :
 
NICODEMO
BANABA
DORUXILA
 DEMETRICO 
         
 
 
 
“Lương thực của Thầy
 là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy,
 và hoàn tất công trình của Người.”
Ga 3,34

 
383. CÙNG TÌM  !  L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
OBILOAMI
EROUTA
ESALOMONAT
ELADAROPI
AGIAIANA
KENOTIA
EDANIENAP

 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật LADARO.
 
 
384. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ELISABET
NAOMI
XIPPORA

 
Từ tiếp theo là :
 
DINA
MINCA
OHOLIA
HAGA  
                
  
 
“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.”
1Ga 4,8

 
385. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 
 
EUTIKO
ITMAEN
DEMETRICO
BOXO
PHAOLO

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
TOMA
HAGA
TROA

 
 
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,
và chết là một mối lợi.”
Pl 1,21

 
386. TÌM  & TÌM  !  L 
 
Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.
 
Ví dụ :
 
GIACOP
MANKHO

 
 
 
387. TÌM  & TÌM  !  L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật được nói tới trong Tân Ước với 9 mẫu tự trở lên.
 
Ví dụ :
 
BATOLOMEO (9)
BENGIAMIN (9)

 
  
388. TÌM & TÌM  !  L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật Phụ nữ được nói tới trong Thánh Kinh với 7 mẫu tự trở lên.
 
Ví dụ :
 
BECNIKE (7)
ELISABET (8)

 
  
 
“Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa
đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc,
vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là
để thừa hưởng lời chúc phúc.”
1Pr 3,9

 
 
389. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
DOT
DAVIT
GIOXECH

 
Từ tiếp theo là :
 
TIME
BAGIESU
COLOPAT
CAIPHA  

 
 
390. TÌM KẾM   !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
PHILIPPHE
DEBEDE
KHANANIA

 
Từ tiếp theo là :
 
GIOANNA
EUTYKHO
COLAUDIA
MENKIXEDE

 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6

 
 
371. BẠN CÓ BIẾT !  K
       MOTHUSELAC, EPAPRODITO, HECMOGHENE, ONEXIPHORO, DORUPBAVEN, DIOTREPHET, GIOKHONGIA,
 
372. CÙNG TÌM !  K
       Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
CANDAKE, MACTA, GIOANNA, ETNA, BECNIKE, DORUXILA, DOVORA.
 
373. TÌM MỐI QUAN HỆ !   K
       Bà GIOANNA.
 
374. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  K
GIOAN.
 
375. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  K
KHANANIA.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
376. TÌM & TÌM  !  K
BINHA, COTURA, DINA, DINPA, DORUXILA, EVA, ETNA, EVODIA, GAIEN, GOME. HERODIA, KHUNDA, LEA, LYDIA, MINCA, MIKHAN, NAOMI, PUA, RAKHEN, RUT, SOVA, SIPRA, SALOME … …
 
377. NGƯỜI KẾ TIẾP  !  K
Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện ít là 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là MANAEN.
 
378.  NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! K
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  GIACOBE.
 
379. BẠN CÓ BIẾT  ! K
ENE.
 
380. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  AUGUTTO.

Gb. Nguyễn Thái Hùng