Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 20 Rèn Luyện Tư Duy Tập 6 * 401 - 410

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 20
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 401 - 410

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
  

401. CÙNG  TÌM !  L    
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
ATGIACOPPO
ANCAIPHATA
ENOVETTI
ETNAAMANAN
KATITOTO
MEDAKEUMI
NADERACCA

 
    Gợi ý :    Trong dãy từ này có nhân vật TITO.
 
  
 “Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
Ga 8,7

 
402. TÌM  &  TÌM  !  L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật, trong mỗi nhân vật có 3 hoặc 4 mẫu tự giống nhau.
 
Ví dụ :
 
ABIATHA
MATTAT …

 
  
403. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
REBECA
HAGA
XINTIKHE

 
Từ tiếp theo là :
 
OHOLA
RAKHEN
MINCA
XILA     
             
 
  
“Nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta
và giữ giao ước của Ta, thì Ta sẽ coi các ngươi
là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.
Xh 19,5-6

 
404. TÊN GỌI KHÁC  !  L
     
Tên gọi khác của :

APRAHAM
XARA
ITRAEN
GIUSE
DANIEN
PHERO
BATOLOMEO
TOMA
SALOMON
MACCO
KHANANIA
MISAÊN
ADARIA
GIÚTTÔ
GIÔXẾP

  
405. CÙNG SUY GẪM !  L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NERON
AGABO
TERAC

 
Nhân vật tiếp theo là :
 
LUKIO
MARIA
ELYMA
GIESU

 
 
 
406. CÙNG  TÌM  !  L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
TASIMONNA
ENGIESUMI
ENQUIRINIOPE
ENRODOTA
EMAPOLOTA
ENBATOLOMEOPA
ETTECXIOTI

 
     Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật APOLO.
 
 
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,
bằng cứ là chị đã yêu mến nhiều.”
Lc 7,47

 
407. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1
 trật tự nhất định.
 
APPHIRA
XIPPORA
ERATTO

 
Từ tiếp theo là :
 
SIMON
SUSANNA
MACTA
NATHANAEN

 
 
 
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
Ga 11,25

 
 
408.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L 
 
Đây là 2 nhân vật nữ được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
            MAAICRTAAM
 
  
409. TÌM NGƯỜI  QUA Ô  ! L   
 
Đây là tên các nhân vật được xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào?
 

 
Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật PUPLIO.
 
 
410. NGUYÊN TẮC LOGÍC  ! L    
 
Trong ô này là tên của 7 nhân vật phụ nữ nói tới trong Thánh kinh được sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
 

 
Gợi ý :  Trong ô chữ này có nhân vật ANNA.
  
 
“Đức Maria nói :
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lc 1,38


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6

 
 
391. ĐỐ BẠN   !  K
       Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có A, M, O và N. Vậy nhân vật cần tìm là : AMON.
 
392. TÌM KẾM   !  K 
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  NAAMAN.
 
393. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  !  K
       KHANAN - CAIPHA.
 
394. CÙNG TÌM !  K  
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
AUGUTTO, SIMEON, QUATO
PHERO, AMOT, PORITKILA, URIGIA.
 
395. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  K   
       GIETSEMANI
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.

396. TÌM  &  TÌM  ! K 
GIANNAI, MATTITGIA, PHILIPPHE, SUSANNA, AVIGAGIN …
 
397. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có  1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  EUTYKHO.
 
398. ĐỐ BẠN   ! K
 Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, V và A. Vậy nhân vật cần tìm là : EVA.
 
399. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! K
       PHELICH - PHETTO.
 
400. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG  !  K  
 Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là TADEO - GIOAN, được sắp xếp xen kẽ nhau : TgAiDoEaOn.

Gb. Nguyễn Thái Hùng