Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

2 VHTK Mùa Vọng A Ô chữ 6-10

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

2 VHTK PHỤNG VỤ MÙA VỌNG A Ô chữ

 PHỤNG VỤ MÙA VỌNG NĂM A

Ô chữ & Trò Chơi
 
+++++++++++++++++++
 
Cn 1 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
Cn 2 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
Cn 3 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
Cn 4 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24
 
++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa trích từ bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giò Kinh Phụng VụVHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 6
 

Những gợi ý
 
01. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)
 
02.  Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

03. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)
 
04.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

05. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
 
06.  Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
 
07.  Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)
 
08. Tại hoang địa miền nào, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi mọi người sám hối vì Nước Trời đã gần đến? (Mt 3, 1)
 
09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
10.  Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

++++++++++++++++++

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 7

 
 Những gợi ý
 
01. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
02. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
 
03. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)


04.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
 
05. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)
 
06. Đây là lương thực của ông Gioan. (Mt 3, 4)
 
07.  Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)
 
08.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

09.   Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
 
10.   Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)
 
11.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
 
12.   Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

+++++++++++++++++
 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 8
 

Những gợi ý
 
01.  Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
02.   Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
 
03.   Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
 
04.   Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39) 
 
05.   Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
 
06.  Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
 
07.   Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)


08.  Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)

09. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
10.  Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
++++++++++++++++++++
 
 
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9
 
Những ký tự của chủ đề nằm ở ô tô đậm.
 
 

 
Những gợi ý
 
01. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là gì ? (Mt 1,23)
 
02. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
 
03. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
 
04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

05.  Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)
 
06.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
 
07. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

08.  Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
 
09.  Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

+++++++++++++++ 
 

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 10
 
Những ký tự của chủ đề nằm ở ô tô đậm.
 

Những gợi ý
 
01.  Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)
 
02. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tiếng Hípri là gì ? (Mt 1,23)
 
03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
 
04. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
 
05. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
06. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)

07. Người nghèo thì được nghe điều gì? (Mt 11,5)
 
08. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


 

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

++++++++++++++++++
  
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 6
 
01. Kéo cối xay (Mt 24,41)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
04. Đức Kitô (Mt 11,2)
05. Công chính (Mt 1,19)  
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
08. Giuđê (Mt 3, 1)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Trinh nữ (Mt 1,23)
 
Hàng dọc : Xin Chúa Đến

+++++++++++++++++


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 7
 
01. Tin Mừng (Mt 11,5) 
02. Giuse (Mt 1,21)
03. Maria (Mt 1,18)
04. Đavít (Mt 1,20)
05. Khoét vách (Mt 24,43)
06. Mật ong rừng (Mt 3,4)
07. Lòng sám hối (Mt 3,8)
08. Đức Kitô (Mt 11,2)
09. Canh thức (Mt 24,42)
10. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)
11. Công chính (Mt 1,19)  
12. Ápraham (Mt 3,8)
 
Hàng dọc :Mùa Vọng Thánh

+++++++++++++++

 Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 8
 
01.  Tin Mừng (Mt 11,5) 
02. Nước Trời (Mt 3,2)
03. Canh thức (Mt 24,42)
04. Quang lâm (Mt 24,39)
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Đức Kitô (Mt 11,2)
08. Sống lại (Mt 11,5)
09. Giêsu (Mt 1,21)
10. Noê (Mt 24,37)
 
Hàng dọc : Mừng Vui Lên

++++++++++++

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 9
 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Công chính (Mt 1,19)  
03. Tin Mừng (Mt 11,5) 
04. Đức Kitô (Mt 11,2)
05. Sống lại (Mt 11,5)
06. Đavít (Mt 1,20)
07. Maria (Mt 1,18)
08. Ápraham (Mt 3,8)
09. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
 
Hàng dọc : Maranatha

+++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng Năm A 10
 
01. Lòng sám hối (Mt 3,8)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Công chính (Mt 1,19) 
04. Giuse (Mt 1,21)
05. Giêsu (Mt 1,21)
06. Maria (Mt 1,18)
07. Tin Mừng (Mt 11,5)
08. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
 
Hàng dọc : Emmanuen
 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng