Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 21 Rèn Luyện Tư Duy Tập 7 * 441-450

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 21
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 7 * 441 - 450

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 441. CÙNG TÌM  !  L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
TASIMONNA
ENGIESUMI
ENQUIRINIOPE
ENRODOTA
EMAPOLATA
ENBATOLOMEOPA
ETTECXIOTI
 
  Gợi ý :     
   Trong dãy từ này có nhân vật APOLO.
 

 
442. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
ELADA            con bà ELISEVA
SALOMON      con bà BATSEVA
MACCO           con bà MARIA
?                      con bà HAGA
  

443. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
MOSE
KHANAN
PHILIPPHE
MANKHO
SIMON
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
GIOANNA
KHANANIA
GALILE
.

 
444. NGƯỜI KẾ TIẾP  !  L 
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NAAMAN
ABIATHA
COLEMENTE
DACARIA
EPENET
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
GIANNAI
EPAPRA
AMMINADAP
THEOPHYLO    
 
 
 
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Mt 4,4

 
445. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SEM
GIOP
GIESU
 
Từ tiếp theo là :
 
GIERET
GIOAN
MACCO
EPAPRODITO   
 
 
 
446. TÌM KẾM   ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ABIATHA
KHITKIGIA
MAHALANEN
 
Từ tiếp theo là :
 
AVIHUT
GAMALIEN
QUIRINIO
EUTYKHO    
 
 
 
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,
thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.
 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Mt 5,13-14

 
447.  ĐẢO TỪ  ! L
 
Nhân vật nào khi ta đảo lộn những mẫu tự có thể trở thành 1 nhân vật khác.
     
Vd : Từ địa danh RAMA, nơi bà Rakhen khóc thương con  mình có thể đổi thành tên nhân vật ARAM.
 
  
448. CÙNG TÌM !  L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
EMONEXIMONA
ENGIAENPA
OMNAAMANTI
ANBOXOOP
ATCAIPATTA
ANLADAROTI
ANGIOKHONGIATA
    
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật BOXO.
 
 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em”.
Mt 5,44

 
449. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
BENGIAMIN        con bà RAKHEN
EPRAIM               con bà ATNÁT
XARA                   con bà ETNA
     ?                      con bà ELISABET
 
 
 
450. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BOLATTO
PHILIPPHE
MACCO
 
Từ tiếp theo là :
 
TIME
GIUSE
TOMA
IXAAC                 
  
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6
 
 
431 NGUYÊN TẮC LOGIC  ! K 
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên của hàng cuối, đi theo hình xoắn ốc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm trong Thánh Kinh.
PHAOLO, TIMOTHEO, BANABA, PHILEMON, PHEBE, TITO.
 
432. NGUYÊN TẮC LOGIC ! K  
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những khuôn mặt phụ nữ trong Thánh Kinh.
MARIA, ANNA, RÚT, RÊBÊCA, EVÀ, NAÔMI, HAGA.
 
433. NGUYÊN TẮC LOGIC ! K
Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc ngược kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những khuôn mặt phụ nữ trong Thánh Kinh.
EVA, SIPPORA, MARIA, ELISABET, RAKHEN, PUA, ANNA.
 
434. MƯA RƠI NGƯỢC ! K
       Theo chiều hạt mưa rơi ngược, chúng ta tìm được những nhân vật :
AĐAM, IXAÁC, GIACÓP, MÔSÊ, SAMSON, PHILÊMON, MENKIXÊĐÊ, GAMALIÊN.
 
435. TRÒ CHƠI Ô CHỮ ! K
       Chỉ có 1 nhân vật E.
 
436. TÌM NGƯỜI TRONG Ô ! K  
Đây là những nhân vật :
GIOKHANAN, CƠLÊMENTÊ, PHOLOLOGO, PHUTÔNATÔ
 
437.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô  ! K
Đây là những nhân vật :
GIOSUÊ, PHAOLÔ, HÊRÔĐÊ, CAIPHA.
 
438. TÌM NGƯỜI TRONG Ô  ! K
Đây là những nhân vật :
KÊNNAN, HÊRÔĐÊ, ERÁTTƠ, ÊLIHÚT, EVÔĐIA, EUBULÔ.
 
439. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN ! K
Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Mẫu tự được chọn là N để tạo thành nhân vật SIMON.
 
440.  TÌM TỪ CÒN THIẾU ! K
Đó là : N & O
Quan sát những mẫu tự đã cho theo hàng xéo, ta thấy 2 nhân vật đầu tiên này thiếu mẫu tự N; 2 nhân vật cuối thiếu mẫu tự E. Với chữ O đã cho ta có nhân vật mới là NÔÊ.
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng