Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/12/2019

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A

                                                      Mt 3,1-12

KÊU GỌI AI SÁM HỐI?

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.(Mt 3,2)

 

Suy niệm: Trong hoang địa, Gio-an rao giảng kêu gọi sám hối cho ai nghe? Nếu rao giảng cho đám đông dân chúng có lẽ Gio-an đã chọn những nơi dân cư đông đúc. Trong hoang địa cô vắng Gio-an cất tiếng lên: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”, thì hơn ai hết chính Gio-an là người nghe rõ nội dung của tiếng ấy vọng lại trong tâm hồn mình. Gio-an cũng là người hưởng ứng lời kêu gọi ấy đầu tiên. Cách sống đậm màu sắc khắc khổ và sẵn sàng của Gio-an như mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng là những dấu chỉ biểu lộ một tâm hồn sám hối.

 

Mời Bạn: Với vai trò ngôn sứ được lãnh nhận từ bí tích Thánh tẩy, mọi Ki-tô hữu có trách nhiệm kêu gọi người khác sám hối. Nhưng thực hiện công việc này bằng cách nào? Chân phước giáo hoàng Phao-lô VI đã từng nói rằng: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu có nghe những thầy dạy bởi vì các thầy dạy đó cũng là những chứng nhân” (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 41). Lời rao giảng sám hối của chúng ta sẽ có kết quả khi chính mình là chứng nhân về việc sám hối.

 

Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm thế nào sau khi đã sám hối, rồi khuyên người khác sám hối. Xin chia sẻ?

 

Sống Lời Chúa: Trong mùa Vọng này, bạn gia tăng việc hy sinh, hãm mình, bác ái để xin Chúa ban cho bạn thêm lòng sám hối ăn năn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con sám hối. Xin giúp chúng con biết sám hối thực tâm để chính cuộc sống chúng con trở thành lời mời gọi người khác cùng sám hối.