Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

14/12/2019

THỨ BẢY TUẦN 2 MV

Mt 17,10-13

 

ÔNG Ê-LI-A ĐÃ ĐẾN

“Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,11-12)

 

Suy niệm: Người Do Thái mong mỏi sự trở lại của tiên tri Ê-li-a để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, nhưng họ không thể nhận ra Ê-li-a đã đến trong vai trò của Gio-an Tẩy Giả. Bởi vì họ mong   đợi một Ê-li-a đầy uy quyền có thể gọi lửa từ trời xuống khiến mọi người khiếp sợ, trong khi Gio-an Tẩy Giả lại là vị tiên tri của nước kêu gọi mọi người chịu phép rửa để hoán cải tâm hồn. Thực ra, Gio-an Tẩy Giả đã đảm nhận vai trò của Ê-li-a khi chuẩn bị tâm hồn con người đón nhận Đấng Cứu Thế: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Gio-an Tẩy Giả chính là vị tiên tri hoàn tất mọi điều các tiên tri trong Cựu Ước đã loan báo về Đấng Cứu Thế khi giơ tay hướng về Đức Giê-su mà giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29.36).

 

Mời Bạn: Trong Mùa Vọng này, những ai là người đang đóng vai trò của Gio-an Tẩy Giả thúc giục bạn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận Chúa? Những ai đang giới thiệu cho bạn Đấng Cứu Thế đang ở giữa bạn mà bạn không biết? Bạn đang quyết tâm từ bỏ thói hư nào, tật xấu nào, tội lỗi nào? Bạn đang quyết tâm thực hành việc đạo đức nào để chuẩn bị Chúa đến với bạn?

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một thứ tội hoặc thực hành một nhân đức

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy đến ngự trị trong tâm hồn con và cho con luôn tìm làm đẹp ý Chúa và dám cắt đứt mọi vướng bận cản trở đường Chúa đến với con. “Ma-ra-na-tha, lạy Chúa xin hãy đến.”