Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

17/12/2019

THỨ BA TUẦN 3 MV

Mt 1,1-17

ĐƯỢC MỜI GỌI ĐỂ NÊN THÁNH

“Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su.” (Mt 1,16)

 

Suy niệm: Giống như bên Á Đông, người Do Thái cũng có quan niệm “trọng nam, khinh nữ”. Vì thế, trong gia phả của họ, chỉ có tên người nam, người nữ không được nhắc đến. Vậy mà trong bản gia phả của Đức Giê-su, thánh Mát-thêu nhắc đến năm người nữ: bốn người của Cựu Ước và một của Tân Ước. Điều đáng nói là bốn người nữ kia đều có vấn đề: Ta-ma loạn luân, Ra-kháp là gái điếm, Rút là người ngoại giáo, còn vợ ông U-ri-gi-a, ngoại tình. Phải chăng tác giả có ý cho thấy Đức Giê-su đã nhập sâu vào gia đình nhân loại, một nhân loại với những điều tốt đẹp, nhưng cũng lắm chuyện ô trọc? Bốn người nữ bất toàn ấy càng làm nổi bật người thứ năm: Đức Ma-ri-a, người nữ vẹn toàn, vì ngài là mẹ Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế làm người để đem lại ơn cứu độ cho cả nhân loại, không còn phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tốt xấu… vì ai ai cũng được mời gọi để nên thánh trong ơn cứu độ.

 

Mời Bạn: Làm quen với một quan điểm của C. Morrison: “Hội Thánh là một hội gồm các tội nhân. Đó là hội duy nhất trên thế giới mà tiêu chuẩn hội viên chỉ dựa vào một phẩm chất là ứng viên không xứng đáng với tiêu chuẩn hội viên này”. Biết như vậy, không phải để bạn ỷ lại, hay nản lòng, nhưng là nỗ lực hơn, để sống xứng đáng tư cách thành viên Hội Thánh.

 

Sống Lời Chúa: Ý thức thân phận bất xứng của mình, để có thái độ tri ân với Chúa, khiêm tốn với mình, và bao dung hơn với tha nhân.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chọn gọi chúng con là môn đệ Chúa, là thành phần của Hội Thánh. Xin giúp chúng con cố gắng mỗi ngày để xứng đáng hơn với tư cách cao cả ấy.