Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

03/01/2020

THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Thánh Danh Chúa Giê-su
Ga 1,29-34

 

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA!

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

 

Suy niệm: Sau khi làm phép rửa cho Đức Giê-su, ngày hôm sau, Gio-an Tẩy giả đích thân giới thiệu Ngài cho dân chúng. Lời giới thiệu của vị sứ giả dọn đường là một lời giới thiệu chính xác và chính thức. Gio-an cho biết Đức Giê-su là “Chiên Thiên Chúa”, là “Đấng xóa bỏ tội trần gian”! Ngày xưa, con chiên Vượt Qua bị giết để mở màn cuộc giải phóng con cái It-ra-en. Vết máu chiên bôi trên khung cửa là dấu hiệu cho biết nhà của người Ít-ra-en; họ sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Đức Chúa giáng họa trên đất Ai Cập (x. Xh 12,13). Cái chết của con chiên Vượt Qua, vì thế, là cái chết thế mạng, chết thay. Là “Chiên Thiên Chúa”, Đức Giê-su chết thay cho chúng ta là những tội nhân đáng chết. Chết thay cho ta, Người “xóa bỏ tội lỗi” chúng ta. Chúng ta được trắng án, được sống sự sống vĩnh cửu trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Phục Sinh. Đó là trọng tâm của mối quan hệ giữa Đức Ki-tô và các Ki-tô hữu, những kẻ tin và thuộc về Ngài.

 

Bạn ơi, Bạn đừng quên rằng có người đã chết thay cho bạn, người đó là Đức Giê-su Ki-tô. Thật hồng phúc cho chúng ta, con người đó chết thay cho bạn ấy nhưng đã không chết luôn (để bạn phải xót xa nhớ tiếc!). Người đã sống lại và đang sống bất diệt. Bạn hãy đón nhận Người, sống với Người, thấm nhuần tinh thần của Người. Đó là cách tốt nhất để bạn bày tỏ lòng biết ơn Người.

 

Sống Lời Chúa: Bạn sống ngày hôm nay với đầy Chúa Giê-su nơi bạn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chết vì yêu con, xin cho con biết chân thành yêu Chúa, sống vì Chúa và sống với Chúa. Amen.