Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/01/2020

THỨ HAI SAU LỄ HIỄN LINH
Mt 4,12-17.23-25

 

THÔNG PHẦN SỨ VỤ CHÚA KI-TÔ

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23)

 

Suy niệm: Khi Gio-an Tẩy giả bị cầm tù, Chúa Giê-su bắt đầu thi hành sứ vụ công khai với đúng những lời Gio-an đã rao giảng: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2). Thế nhưng dân chúng mau chóng nhận ra sự mới mẻ trong lời rao giảng của Đức Giê-su (x. Mc 1,22) vì lời Ngài là lời cứu độ, vì Ngài là chính hiện thân của Nước Trời “đã đến ở giữa họ mà họ không biết” (x. Ga 1,26). Ngài “chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền” để ứng nghiệm lời các ngôn sứ rằng thời đại cứu thế đã đến rồi. Việc cấp bách phải làm ngay đó là “sám hối và tin vào Tin Mừng” để được cứu độ. Đó chính là trọng tâm của sứ vụ cứu thế của Đức Ki-tô.

 

Mời bạn: Nhờ bí tích Rửa tội, người ki-tô hữu được thuộc về Đức Ki-tô, đúng như danh hiệu của mình. Vì thế, người ki-tô hữu cũng thông phần sứ mạng của Đức Ki-tô, sứ mạng đó được thể hiện qua ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế, đó là bằng chính cuộc sống của mình, tuỳ theo bậc sống và bổn phận của mỗi người, người ki-tô hữu dấn thân loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân và rồi hiến dâng cuộc sống đó lên Thiên Chúa làm của lễ kết hợp với lễ hiến tế của Chúa Ki-tô.

 

Sống Lời Chúa: Ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế đòi hỏi bạn phải thực hành cụ thể những việc gì? Mời bạn hãy thực hiện những việc ấy.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và can đảm để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc trong cuốc sống chúng con. Amen.