Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

18/01/2020

THỨ BẢY TUẦN 1 TN
Bắt đầu tuần lễ Hiệp Nhất Ki-tô hữu
Mc 2,13-17

 

HIỆN DIỆN CHO TỘI NHÂN

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,16-17)

 

Suy niệm: Thiên Chúa làm người hiện diện cách hữu hình trên trần gian này là để đền bù tội lỗi nhân loại và thánh hoá họ. Ngài không chỉ bằng lòng với việc chữa lành bệnh tật mà còn ban ơn tha thứ tội lỗi, chẳng hạn khi chữa lành người bại liệt, Ngài nói: “Tội của anh đã được tha” (Lc 5,20). Hơn thế nữa, Chúa kêu gọi họ trở thành môn đệ, biến đổi họ từ tội nhân trở thành những thánh nhân: từ Lê-vi người thu thuế được biến đổi thành Mát-thêu vị tông đồ viết sách Phúc Âm; từ Sao-lô, kẻ bách hại các tín hữu được biến đổi thành vị tông đồ dân ngoại; từ Mác-đa-la, người bị bảy quỷ ám (x. Lc 8,2) Mác-đa-la, người nữ đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

 

Mời Bạn: Con người luôn luôn cần sự hiện diện dịu dàng và khiêm hạ của Chúa trong tiến trình sám hối và hoán cải. Khi bạn muốn xét mình và đi xưng tội, hãy thực hiện điều đó với Chúa Giê-su dịu dàng và khiêm hạ, trong sự hiện diện của Chúa và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện dịu dàng và khiêm hạ của Chúa. Sự hiện diện đó giúp bạn can đảm xưng thú tội lỗi và nhận được ơn biến đổi thực sự.

 

Sống Lời Chúa: Không sợ để Chúa hiện diện với mình trong mọi nơi mọi lúc, nhất là những lúc yếu đuối, bất toàn. Mọi ơn hoán cải, biến đổi chỉ có thể diễn ra với sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con giờ này. Xin giúp chúng con sám hối tội lỗi và chữa lành chúng con bằng tình yêu đầy thương xót của Ngài.