Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

27/01/2020

THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mồng Ba Tết – Thánh hóa công ăn việc làm                     
Mt 25,14-30

 

NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA

“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành.” (Mt 25,20-21)

 

Suy niệm: Đem những yến bạc đi làm ăn sinh lợi tất nhiên là vất vả và rủi ro hơn nhiều so với giải pháp “an toàn” là chôn giấu nó đi. Làm cho của cải sinh lời dĩ nhiên là khó hơn để chúng ngủ yên trong két sắt. Những người tôi tớ đã làm ăn sinh lời chỉ cần nói một cách giản đơn: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Vì vậy, không lạ gì ông chủ khen họ là những “tôi tớ tài giỏi và trung thành.” Còn người đầy tớ với kết quả kinh doanh của mình chỉ là một con số không, thì lấp liếm sự bất tài và lười biếng của mình bằng đủ thứ lời biện bác. Những người tôi trung của Chúa nhất định không phải là những người ỷ lại, thụ động, ngồi há miệng chờ sung. Trái lại người tôi tớ “tài giỏi và trung thành” là người dám bạo dạn xả thân, hoạt động tích cực để sinh lợi cho Nước Trời. Hình mẫu “người Tôi Trung của Chúa” được hiện thực nơi Đức Giê-su Ki-tô, Người đã “người đã tự ý trở nên ghèo khó, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).

 

Mời Bạn: Bạn là người quản lý của Thiên Chúa và tất cả những gì bạn có – tài năng, tiền của, sức khoẻ, thời gian,… và cả sự hiện hữu của bạn – đều là những yến bạc Chúa ban. Bước vào năm mới Canh Tý này, trong các dự định cho công ăn việc làm, bạn nhớ đặt chỉ tiêu làm ăn để “sinh lợi cho Nước Trời”.

 

Sống Lời Chúa: Tập thói quen dừng lại một giây để dâng công việc bạn sắp làm với mục đích làm vinh danh Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin lấy Chúa làm niềm vui của con trong năm nay; vì chỉ với niềm vui ấy, con mới có thể sống và làm việc cho Danh Chúa cả sáng. Amen.