Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

28/01/2020

THỨ BA TUẦN 3 TN
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mc 3,31-35

 

GIA ĐÌNH ĐƯỢC QUI TỤ

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mc 3,34)

 

Suy niệm: Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô cho ta thấy hai hình ảnh gia đình của Đức Giê-su. Một gia đình đang “đứng ở ngoài, cho gọi Người ra,” và một gia đình “đang ngồi chung quanh Người,” chăm chỉ lắng nghe và đi theo Người. Đám đông ấy được qui tụ xung quanh Thầy Giê-su, tạo nên đại gia đình mới của Người. Gia đình này không được hình thành từ mối quan hệ huyết thống, nhưng là hoa quả đầu mùa của Giáo Hội, thuộc về cộng đoàn được qui tụ từ đức tin vào Thầy Giê-su. Họ là người nhà thân thiết với Thầy Giê-su, vì thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Khi thi hành thánh ý Chúa, ta trở nên người họ hàng với Chúa Ki-tô.

 

Mời bạn: Hội Thánh, giáo phận, giáo xứ, giáo họ của bạn là gia đình đức tin được qui tụ bên nhau và bên Chúa. Thật hạnh phúc và an bình khi được chia sẻ với nhau Lời Hằng sống và Thánh Thể; cùng cộng tác với vị mục tử và mọi người trong việc xây dựng xứ đạo, loan báo Tin Mừng. Hãy là những người anh, người chị trong gia đình đức tin này, lan tỏa sứ điệp yêu thương cho nhau và những người sống quanh bạn!

 

Chia sẻ: Hiện tại bạn đang “đứng bên ngoài” hay “đang ngồi chung quanh” gia đình giáo họ, giáo xứ,.. của mình ?

 

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng loại bỏ các lời nói, hành động làm cản trở tình hiệp thông, hiệp nhất trong xứ đạo.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được là thành viên trong gia đình Giáo Hội. Xin cho con biết chân thành cộng tác với mọi người, để gia đình của Chúa thắm đượm tình thương yêu, bác ái và đầy ắp tiếng cười vui. Amen.