Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

29/01/2020

THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Mc 4,1-20

 

CÓ HẠT SINH MỘT TRĂM!

“Người gieo giống ra đi gieo giống…” (Mc 4,3)

 

Suy niệm: Thiên Chúa gieo Lời của Ngài vào mọi thứ đất. Dù là chỗ đá sỏi, vệ đường, bụi gai hay là mảnh đất tốt, hễ chỗ nào có khoảng trống là Ngài lại gieo. Dường như Ngài cứ mặc tình gieo Lời một cách hào phóng, chẳng ngại phí phạm và cũng không hề quan tâm tới chất lượng đất hay sản lượng thu hoạch được. Thực ra, có đấy! Ngài có quan tâm đến sản lượng đấy! Hạt giống Lời Chúa tất nhiên là tốt rồi. Nhưng Lời có sinh hoa trái hay không và sinh nhiều hay ít là tuỳ theo chất lượng đất, tuỳ theo khâu dọn đất và chăm sóc. Có điều là, khâu dọn đất, chăm sóc – mảnh đất tâm hồn mình hay của tha nhân – thì Chúa lại giao cho chúng ta thực hiện. Mà ai lại không muốn hạt giống sẽ sinh lời gấp trăm? Sứ mạng truyền giáo không chỉ là gieo giống mà còn phải bắt đầu sớm hơn, từ công việc cải tạo đất, làm cho đất sẵn sàng đón nhận hạt giống.

 

Mời Bạn phiên dịch những ẩn dụ trong dụ ngôn thành mệnh lệnh cụ thể cho những hoạt động truyền giáo của bạn: - nhổ cỏ, dọn gai góc sỏi đá phải chăng là sám hối, chừa bỏ tính hư nết xấu? - cày bừa phải chăng là rèn tập nhân đức, cởi mở tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ?

 

Chia sẻ: Bạn có thể làm gì để anh em lương dân nghe biết về Đức Ki-tô và yêu mến Ngài nhiều hơn?

 

Sống Lời Chúa: Dâng các việc trong ngày, và cầu nguyện cho một người bạn lương dân, và khi tiếp xúc, bạn hãy cư xử bác ái với người đó và chia sẻ với họ cảm nghiệm đức tin của bạn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước ao được đáp lại lòng mong mỏi của Chúa là đem Tin Mừng đến cho biết bao người đang khao khát mong chờ. Xin Chúa biến đổi con thành tông đồ của Chúa.