Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 8 TN Năm A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 6,24-34

 

 

TIN MỪNG


 

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.


 

Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12:22-31)


 

25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?


 

26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.


 

30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

 

24  "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

25  "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat (or drink), or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothing?26 Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they?27 Can any of you by worrying add a single moment to your life-span? 28 Why are you anxious about clothes? Learn from the way the wild flowers grow. They do not work or spin.

29 But I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of them.

30 If God so clothes the grass of the field, which grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not much more provide for you, O you of little faith?31 So do not worry and say, 'What are we to eat?' or 'What are we to drink?' or 'What are we to wear?'32 All these things the pagans seek. Your heavenly Father knows that you need them all.

33 But seek first the kingdom (of God) and his righteousness, and all these things will be given you besides.

34 Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil.
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mátthêu 6,28a-29:
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,29)
a. Vua Salômon.
b. Vua Đavít.
c. Vua Salem.
d. Vua Hêrôđê.

 

02. Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì? (Mt 6,33)
a. Sự tha thứ của Thiên Chúa 
b. Sự thật và sự công chính.
c. Nước Trời.
d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

 

03. Đức Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .”(Mt 6,34)
a. Có niềm vui của ngày ấy.
b. Có cái khổ của ngày ấy.
c. Có nỗi bận tâm của ngày ấy.
d. Có sự lo lắng của ngày ấy.

 

04. Đức Giêsu nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi … … … được”. (Mt 6,25)
a. Ma quỷ.
b. Con người.
c. Tiền của.
d. Trần thế.

 

05. Ai đã mặc đẹp cho hoa? (Mt 6,30)
a. Đức Giêsu.
b. Con người.
c. Trái đất.
d. Thiên Chúa. 

 

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý


01. Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng? (Mt 6,26)


02. “Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có … … của ngày ấy.” (Mt 6,34)


03. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho? (Mt 6,33)


04. Đức Giêsu nói, chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi điều gì? (Mt 6,24)


05. Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật này? (Mt 5,28)


06. Đức Giêsu ví vua nào dù vinh hoa tột bậc vẫn không mặc đẹp bằng bông hoa ấy? (Mt 6,29)


07. Với những người chủ yêu thích, người ta có thái độ gì? (Mt 6,24)


08. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm? (Mt 6,31-32)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa

và điều công chính của người, còn tất cả những thứ kiaNgười sẽ thêm cho”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 6,33
 

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cây hoa huệ

* Tin Mừng thánh Mátthêu 6,28a-29 

"Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy."
 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. a. Vua Salômon (Mt 6,29)
02. d. Nước Thiên Chúa  và đức công chính của Người (Mt 6,33)
03. b. Có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34)
04. c. Tiền của (Mt 6,25)
05. d. Thiên Chúa  (Mt 6,30)

 

III. Ô CHỮ
 

01. Chim trời (Mt 6,26)
02. Cái khổ (Mt 6,34)
03. Đức công chính (Mt 6,33)
04. Tiền của (Mt 6,24)
05. Hoa huệ (Mt 5,28)
06. Salômon (Mt 6,29)
07. Gắn bó (Mt 6,24)
08. Dân ngoại (Mt 6,31-32)

 

Hàng dọc : Tin tưởng
 

NGUYỄN THÁI HÙNG