Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

01/03/2020

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A
Mt 4,1-11

 

LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.(Mt 4,4)

 

Suy niệm: Thật kỳ lạ, Chúa Giê-su được Chúa Cha tuyên bố là “Con yêu dấu của Ta” thế mà cũng bị quỷ cám dỗ. Điều đó không phải tình cờ mà là có chủ đích: Chính Thần Khí dẫn Ngài vào hoang địa “để chịu quỷ cám dỗ” (x. Mt 4,1). Thậm chí ba cơn cám dỗ Ngài trải qua cũng không khác gì chúng ta: Thứ nhất, cám dỗ về những nhu cầu tự nhiên, cơm ăn áo mặc… Thứ đến, cám dỗ thử thách Thiên Chúa, đòi Ngài can thiệp khi phải đối mặt với đau khổ, khủng hoảng… Thứ ba, cám dỗ ngẫu tượng, muốn có được tiền của, quyền lực với bất cứ giá nào, kể cả quỳ gối bái lạy ma quỷ… Đức Giê-su giống hẳn con người chúng ta, chỉ khác một điều: Ngài chiến thắng cám dỗ, nơi Ngài không có bóng dáng tội lỗi (cf. Dt 4,15). Chúa Giê-su chiến thắng quỷ ma trong bầu khí cầu nguyện và chay tịnh, và Lời Chúa chính là vũ khí vạn năng Ngài dùng để đánh bại mọi cám dỗ của chúng.

 

Bạn thân mến, hẳn bạn đã không ít lần thảm bại trước mưu kế của “tên cám dỗ”. Bạn nhớ rằng chỉ có thể chiến thắng nhờ kết hợp với Chúa Ki-tô qua việc “cầu nguyện và ăn chay” (Mt 17,21) với vũ khí là Lời Chúa. Ngày 26/01 Chúa Nhật III thường niên vừa qua được ĐTC Phan-xi-cô – qua tông sắc Aperuit Illis (“Ngài đã mở trí cho họ”) – đặt làm Chúa Nhật Lời Chúa, ngày “dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa” (số 3). Bạn đã cầu nguyện với Lời Chúa để chiến thắng cám dỗ chưa?

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105).