Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

02/03/2020

THỨ HAI TUẦN 1 MC
Mt 25,31-46

 

SỐNG VỚI CHÚA QUA THA NHÂN

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

 

Suy niệm: Không ai sống mãi ở đời này, mà sẽ có ngày mọi người đều phải chết. Nhưng đó chưa phải là chấm hết. Bên kia cánh cửa sự chết là cuộc sống đời sau. Vấn đề là mọi người đều phải ra trước toà phán xét của Chúa, và tiêu chuẩn để Chúa thẩm xét công hay tội chính là mỗi người có sống yêu thương đối với anh chị em mình ở đời này hay không. Điều này quan trọng thiết yếu đến độ Chúa coi cách mỗi người đối xử với tha nhân là đối xử với chính Chúa. Ngài đồng hóa với những người nghèo khổ bất hạnh để mỗi người thực thi tình bác ái yêu thương, ủi an, thăm viếng. Vì không ai nói mình yêu mến Chúa mà lại bỏ qua việc thực thi lòng bác ái yêu thương đối với anh chị em mình được.

 

Mời Bạn: Có thể nhiều lần bạn đã vô cảm hay không quan tâm đến những anh chị em cùng khổ, già nua, bệnh tật, gặp tai ương hoạn nạn… vì sợ liên lụy phiền phức đến mình. Nếu bạn nhận ra họ chính là anh chị em cùng một Cha và là hiện thân của Chúa thì bạn sẽ đối xử với họ cách tốt đẹp hơn. Mùa Chay là thời gian thuận tiện Chúa mời gọi bạn nhìn lại những thiếu sót đối với anh chị em mình, hầu quảng đại cho đi cách vô vị lợi như chính Chúa đã nêu gương.

 

Sống Lời Chúa: Kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để có thêm tình yêu và sức mạnh thực thi tình bác ái đối với tha nhân.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa nơi những người anh chị em bất hạnh, để thực thi tình bác ái yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.