Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dự Thánh Lễ Online Trên Mạng Ở Đâu?

Dự Thánh Lễ Online Trên Mạng

Vì dịch Corona virus, một số Giáo Phận không có thánh lễ tại nhà thờ và mọi người có thể than dự lễ online. Dưới đây là mộ số link:

 

Tổng Giáo Phận Sàigòn
https://www.youtube.com/channel/UCtoQh7mQikZsztA1OQRSFvw

 

Nhà thờ Đức Bà
https://www.youtube.com/channel/UCc7qu2cB-CzTt8CpWqLba-g

 

Vietcatholic

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMGgrX5khxQWimKfzfa7dQWDdXlh-IG-y

 

Nhà thờ chính tòa Los Angeles
https://www.youtube.com/channel/UCu8AwJRWqMmIJ-27Y2crRqA

 

Nhà thờ chính tòa Christ Cathedral (Nhà thờ kiếng California)

Giờ Lễ, giờ California:

Ngày thường 6:30 sáng Tiếng Anh, 5:30 chiều tiếng Việt

Chúa Nhật 9:45 sáng tiếng Anh, 11:30 sáng tiếng Spanish, 1:15 chiều tiếng Việt

https://parish.christcathedralcalifornia.org/worship/mass-live-stream/
https://www.facebook.com/ChristCathedralCA/