Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

30/04/2020

THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Ga 6,44-51

 

ĐÓN NHẬN NGÔI VỊ GIÊ-SU

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”     (Ga 6,51)

 

Suy niệm: Nhà văn G. Shaw khuyên ta: “Bạn đừng muốn trường sinh bất tử làm gì, chỉ là chuyện công dã tràng thôi.” Với ông, trường sinh bất tử ở đây thuộc lãnh vực thể lý, làm gì có chuyện trường sinh ấy trong cuộc đời này. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với ông, trường sinh hay sự sống muôn đời ta nhắm đến không phải thuộc lãnh vực thể lý, nhưng là sự sống thần linh. Sự sống ấy Đức Giê-su hứa ban cho ai lãnh nhận Thịt và Máu Ngài. Ăn Thịt và uống Máu Thánh Ngài là đón nhận chính bản thân Ngài, Ngôi vị Ngài, đi vào trong mối tương quan thân thiết với Ngài, ở lại trong Ngài, trong tình yêu mến Ngài. Nhờ vậy, Ngài đi vào cuộc đời ta, chi phối lối nghĩ, ảnh hưởng lối ứng xử, điều hành lối sống của ta trong từng giây phút.

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su muốn được nghiền nát để trở nên lương thực hằng ngày của bạn, thành thịt thành máu bạn, nên một với bạn trong bí tích Thánh Thể. Để được vậy, trước hết bạn rước Chúa cách sốt sắng, cầm lòng cầm trí cám ơn Chúa mỗi khi rước lễ. Thứ đến, bạn để Ngài đi vào cuộc sống hằng ngày của mình qua việc quan tâm xem Ngài muốn bạn sống thế nào trong bậc sống của mình.

 

Sống Lời Chúa: Tôi xem lại cách đón nhận Chúa mỗi ngày (mỗi tuần) lúc rước lễ, để việc rước lễ trở thành nguồn vui, nguồn mạch sự sống muôn đời cho cuộc đời mình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã hạ mình đến với con cách trọn vẹn mỗi khi con rước Chúa. Xin cho con biết cám ơn Chúa cho xứng đáng, ở lại mãi trong tình yêu Chúa. Amen.