Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN


Lời Nguyện Mở Đầu Mỗi Ngày - Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ.

Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.

==================

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 1:

CẢM TẠ LỜI HỨA BAN THÁNH THẦN CỦA CHÚA CHA

 

Lời Chúa: Gioen 3:1-2 "Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ nhất của Tuần Cửu Nhật, con dành ngày đầu tiên để cám ơn CHA trên trời. Lạy CHA, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giàu ân sủng và tràn đầy tình thương. Như người CHA yêu thương con cái mình, và thể hiện tình thương ấy qua việc cho người con những món quà quý giá nhất. Trước khi con sinh ra đời, thì CHA đã hứa ban cho con một ân huệ cao cả và quý giá, đó chính là Chúa Thánh Thần. CHA ban cho con Chúa Thánh Thần, để con được chia sẻ vào sự sống, tình yêu, quyền năng và sức mạnh của CHA. Một khi Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, làm được mọi điều. Chúa Thánh Thần là kho tàng ân sủng thiêng liêng không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát nhờ biết kín múc những ân huệ từ suối nước của Thánh Thần.

 

Con cám ơn CHA, cám ơn tình yêu và lòng từ bi của CHA. Lạy CHA, con là chi mà CHA phải nhớ đến, con là gì mà CHA phải bận tâm? Vâng, chính vì yêu con mà CHA đã cho con NGUỒN TÌNH YÊU của CHA, để nhờ vào TÌNH YÊU ấy, mà con được nhận biết và yêu mến CHA. Hồng ân CHA tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân CHA vô biên, vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Lạy CHA, trong ngày thứ nhất của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, con muốn là một trong mười người cùi biết cám ơn CHA, cám ơn Lời Hứa ban Thánh Thần của CHA, và xin cám ơn CHA mãi mãi đến muôn đời. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

=======

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 2:

AO ƯỚC ĐƯỢC TRÀN ĐẦY THÁNH THẦN

 

Lời Chúa: Gioan 7:28-39 “Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Lạy Chúa Thánh Thần, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã truyền cho các môn đệ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, chờ đợi quyền năng từ trên cao ban xuống, đó là: trong ít ngày nữa sẽ họ sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các môn đệ đã vâng lời, và họ tụ họp ở lầu trên của Nhà Tiệc Ly, cùng nhau cầu nguyện với Mẹ Maria, để chờ đợi lãnh nhận lời hứa của Chúa Cha. Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự đến với quyền năng của Ngài, và các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần.

 

Hôm nay, ngày thứ hai của Tuần Cửu Nhật, con cũng đang cầu nguyện và chờ đợi một Lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Con ước ao được tràn đầy Thánh Thần. Ôi, lậy Chúa Thánh Thần, con xin giơ tay lên cao khao khát Ngài ngự đến. Xin Ngài mau đến, đến với con, đến trong trong hồn con, đến trong đời con.

 

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Thánh của Thiên Chúa.

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Tình yêu của Thiên Chúa.

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Sống của Thiên Chúa.

Xin đến với con, hỡi Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa.

 

Hạnh phúc thay, ai được Chúa Thánh Thần ngự đến. Một ngày được Chúa Thánh Thần ngự đến, thì có phúc hơn ngàn ngày ở trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 3:

THỜ KÍNH CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂM HỒN

 

Lời Chúa: 1Côrintô 6:19-20 “Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ ba của Tuần Cửu Nhật, lạy Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn con; con xin đặt tay lên trái tim con, để cảm nghiệm từng nhịp đập của con tim, và qua cảm giác này, xin cho con nhận ra Chúa Thánh Thần đang sống động trong tâm hồn từng giờ, từng phút. Con xin thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa. Chúa thật cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của con để là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con, và muốn ở gần con để trợ giúp con.

 

Ôi, Thiên Chúa Tình yêu. Con thờ lạy và con yêu mến Ngài. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái của mình, Thiên Chúa cũng thế, Ngài không ở xa như con tưởng, nhưng ở ngay trong lòng con, để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của con. Con đã có lúc làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, “giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4:23-24), con xin thờ phượng, tôn vinh Ngài, và mãi mãi yêu mến Ngài suốt đời con. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

==========================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 4:

TẬN HIẾN THÂN XÁC, LINH HỒN CHO CHÚA THÁNH THẦN

 

Lời Chúa: Rôma 8:14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ tư của Tuần Cửu Nhật, con cám ơn Chúa Thánh Thần đã cho con nhận ra người CHA đích thực của con. Ap-ba! Cha ơi! Ôi, thật sung sướng khi con được gọi CHA, Apba! Cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp con mở miệng ra để gọi CHA của mình như một trẻ thơ. Nhờ Chúa Thánh Thần mà con được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Chính Ngài đã đóng Ấn tín của Ngài để chứng thực rằng con là con cái của Thiên Chúa. Vậy, con xin hoàn toàn thuộc về Ngài, và xin Ngài là chủ đời sống con. Con xin sấp mình tận hiến linh hồn và thân xác của con cho Ngài, là Thần Khí sự sống và tình yêu. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Con nguyện tôn kính, trung thành, gắn bó và yêu mến Ngài. Xin Ngài bao phủ con bằng ánh sáng  chân lý và sự thật; gìn giữ con khỏi mọi sự dữ và quyền lực của bóng tối, xin soi sáng cho con khi con lầm lạc và mù quáng; thêm sức mạnh cho con khi con sa ngã; giúp con thật lòng sám hối khi con phạm tội. Và trong giờ phút cuối của cuộc đời con, xin Ngài hiện diện là Đấng Trạng Sư bênh vực con, chứng thực con là con cái của Chúa, và dẫn con vào thiên đàng để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

==============

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 5:

LÀM BẠN VÀ BƯỚC ĐI VỚI CHÚA THÁNH THẦN

 

Lời Chúa: Châm Ngôn 1:23 “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ năm của Tuần Cửu Nhật, con ước ao làm bạn và bước đi với Chúa. Chúa Thánh Thần chính là Quân sư, Thầy dạy của con, thế nhưng con vô tình nghĩ rằng con hiểu nhiều, biết rộng hơn Thầy dạy của con, vì thế, đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định thiếu sáng suốt, chọn lựa sai lầm... Hôm nay là Tuần Cửu Nhật ngày thứ 5, con xin quay về làm bạn với Ngài để nghe Lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để làm bạn, con cần biết trò chuyện, kết hợp mật thiết với Ngài. Để nghe Lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con bước theo sau. Quyển sách Thánh Kinh chính là Lời của Thần Khí, xin Chúa Thánh Thần giúp con biết mở sách ra, trong Thần Khí giúp con đọc và hiểu được Lời Hằng Sống. Có như vậy, con mới sống theo Thần Khí, bước theo Thần Khí và thuộc về Thần Khí; vì hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8:5-6).

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin rảy nước thanh sạch trên con, để con sẽ được thanh sạch, được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Xin ban tặng cho con một quả tim mới, xin đặt Thần khí mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim bằng đá cứng cỏi khỏi thân mình con, và ban tặng cho con một quả tim bằng thịt. Xin đặt vào lòng con Thần Khí Thánh của Ngài, cho con biết đi theo thánh chỉ, tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, và đem ra thực hành, hầu con sẽ là dân của Ngài. Còn Ngài sẽ là Thiên Chúa, là Người Bạn đồng hành của con. (Ed 36:26-28). Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

===================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 6:

KHAO KHÁT CÁC ÂN HUỆ VÀ HOA QUẢ CỦA THÁNH THẦN

 

Lời Chúa: 1 Cor 14:12 “Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ sáu của Tuần Cửu Nhật, lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết khao khát các ân huệ và hoa quả của Chúa Thánh Thần, như em bé khao khát dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không có sữa mẹ, thì em bé sẽ bị suy dinh dưỡng, không có ân huệ của Chúa Thánh Thần thì con sẽ không được tăng trưởng trong đời sống tâm linh, và không có các hoa quả của Chúa Thánh Thần thì con sẽ như cây vả mọc bên lề đường không có trái bị Chúa Giêsu nguyền rủa.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn Khôn Ngoan giúp con phân biệt điều phải trái; Ơn Hiểu Biết giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy; Ơn Thông Minh giúp con nhận ra thánh ý Chúa, Ơn Biết Lo Liệu giúp con phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống, Ơn Sức Mạnh giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn; Ơn Ðạo Ðức giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em; Ơn Kính Sợ Thiên Chúa giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

 

Khi con đã sống với bảy ơn Chúa Thánh Thần, xin cho con có được các hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Để một khi con thuộc về Đức Giêsu Kitô, thì con cũng đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Và khi con sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Galát 5:22-26). Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

====================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 7:

ĐÓN NHẬN ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Lời Chúa: 1Cor 12:1,4-11 “Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Hôm nay, ngày thứ bảy của Tuần Cửu Nhật, con xin là khí cụ của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, bảy ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát lãnh nhận, là để giúp thánh hóa bản thân và cho con được lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Trong các nhân đức, đức mến là cao trọng hơn cả, vì thế, con xin Ngài giúp con sẵn sàng và khao khát đón nhận các Đặc Sủng để phục vụ, và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin đầu phục con người của con để là khí cụ nhỏ bé của Chúa, để là bàn tay, đôi chân nối dài của Chúa, hầu mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người xung quanh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết sống theo chân lý này, đó là: "cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh", và Chúa dùng con để phục vụ chứ, không phải để được phục vụ. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 8:

SÔNG CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI TRONG THẦN KHÍ CHÚA

 

Lời Chúa: Rôma 8:26-27 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.

 

Tâm Sự Với Chúa: Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ tám của Tuần Cửu Nhật, làm sao con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa nếu không do bởi ơn trên. Chúa chính là Đấng cầu thay, nguyện giúp cho con đúng ý Thiên Chúa nhất, mà chúng cần phải nhờ đến Ngài. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Có Thần Linh nào như là Thánh Thần của Thiên Chúa, mỗi khi con khẩn cầu có Ngài ngay bên, để trợ giúp con, vì chỉ có Ngài là Đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin Ngài giúp con đốt lên ngọn lửa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và ca ngợi Chúa, “cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; giúp con đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Eph 5:19).

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

=================

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN NGÀY 9:

THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI

 

Lời Chúa: Isaia 61:13 “Thần khí CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA.

 

Tâm Sự Với Chúa: Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ 9 của Tuần Cửu Nhật, con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Lễ Hiện Xuống, và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, để ai nấy trong con đều được tràn đầy Thánh Thần. Nếu Chúa đến như luồng gió thì luồng gió ấy phải được tiếp tục thổi đi; nếu Chúa đến như ngọn lửa thì ngọn lửa ấy phải được lan rộng ra. Con phải là người đón nhận luồng gió, và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vào đời sống của con, để trước hết sự đổi mới, niềm vui, bình an và yêu thương phải có nơi con, vì con không thể cho đi điều mình không có.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan Tin Mừng của Chúa vào thế giới hôm nay, còn đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn cần luồng gió của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa của Chúa bừng cháy lên. Ước gì mỗi người con đưa gió, thổi lửa của Chúa, cam đảm là chứng nhân về tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin Thần Khí Chúa hiện diện trên môi miệng của con, để những gì con nói không phải chính con nói, mà là Thần Khí của Chúa nói trong con, và khi con đi phục vụ là “con đi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, xin giúp con biết nói rằng: con chỉ là những đầy tớ vô duyên, con đã làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc17:10), để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là CHA toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

CA TIẾP LIÊN (mọi người đọc)

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con! Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

 

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành những nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)

*** Hết ***