Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

05/05/2020

THỨ BA TUẦN 4 PS
Ga 10,22-30

 

NÓI HOÀI KHÔNG NGHE

Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)

Suy niệm: Dân gian có câu: “Nói như nước đổ lá môn” để ám chỉ đến những người cố chấp, không chịu đón nhận khiến cho lời họ nghe không thể lọt tai, và không đem lại tác dụng gì. Thái độ như thế thật đúng với những người Do-thái không chịu tin Đức Giê-su mặc dù Ngài đã nhiều lần giảng dạy và tỏ cho họ biết Ngài là Đấng Ki-tô; bên cạnh đó, Ngài đã thực hiện bao việc tốt đẹp và những dấu lạ để minh chứng. Nhưng họ vẫn cố tình bịt tai che mắt trước những chứng từ đó, bởi vì họ cứ khăng khăng đòi hỏi một Đấng Mê-si-a theo ý muốn của họ, nghĩa là một “vị cứu tinh” thế tục, một vị vua bách thắng đập tan ách thống trị Rô-ma, và làm cho đất nước hùng mạnh như thời Đa-vít. Họ không chấp nhận vương quốc thiêng liêng mà Chúa Giê-su rao giảng, nơi người ta sống yêu thương hoà bình, luôn tha thứ và hiến thân phục vụ, kể cả cho những người thù ghét và bách hại mình.

Mời Bạn: Chúa Giê-su nói: con chiên nhận biết và nghe theo tiếng chủ chiên của chúng. Bạn là con chiên của Chúa, bạn có nhận biết tiếng Chúa nói và vâng nghe Lời Ngài chưa? Qua Thánh Kinh, Chúa ngỏ lời với chúng ta. Và Ngài tiếp tục nói với chúng ta qua mỗi biến cố, mỗi giây phút của cuộc đời. Điều quan trọng là bạn có bình tâm và nhạy bén để nghe được tiếng Chúa nói trong lòng bạn hay không.

Sống Lời Chúa: Dành ít là năm phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng cứng lòng nhưng biết mau mắn nhận ra và thực hành điều Chúa muốn trong cuộc đời con. Amen.