Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/05/2020

THỨ SÁU TUẦN 4 PS
Ga 14,1-6

 

CHÍNH THẦY LÀ ĐƯỜNG

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

Suy niệm: Các môn đệ Đức Giê-su đang sợ hãi lắm: Thầy các ông sắp lìa đi, bỏ các ông ở lại một mình. Để trấn an các ông, Ngài mời gọi các ông hãy tin tưởng vào Chúa Cha, tin tưởng nơi Ngài. Ngài ra đi để dọn chỗ cho các ông trong Nhà Cha trên trời, và sẽ trở lại để đón các ông về với Chúa Cha. Ngài chính là con đường dẫn đến với Chúa Cha (c. 6). Trong thực tế, biết đường đi cũng có nghĩa là biết đích đến. Đích đến không chỉ là điểm tận cùng, nhưng có thể nói là toàn bộ con đường. Trong trường hợp này, Đức Giê-su muốn các môn đệ nhận ra con đường, cũng như đích đến ở nơi chính bản thân Người, hầu khỏi bối rối “không biết Thầy đi đâu” để mà đến. Khi bắt đầu cuộc sống môn đệ, các ông đã đi trên con đường mang tên Giê-su,  cũng như đang dần tiến về đích là Nhà Cha, nơi Thầy trò sẽ gặp lại nhau. Bao lâu còn kết hiệp với Người, các ông vẫn ở trên con đường của Thầy, và sẽ tiến đến đích điểm trong sự thật và sự sống.

Mời Bạn: Hằng ngày bạn đi trên nhiều con đường: đường đến công sở, phố chợ, quán xá, rồi con đường về nhà... Nhưng con đường nào mang lại bình an và ý nghĩa đích thực cho đời bạn? Chắc chắn đó là con đường Giê-su, Đấng là sự thật và sự sống. Bước đi theo Ngài, bạn sẽ được đưa dẫn đến với Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Bạn luôn dành thời gian mỗi ngày để đọc và suy niệm một đoạn Lời Chúa vì bạn ý thức rằng: Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường bạn đi

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trước những thử thách của cuộc sống, xin cho con bước đi trên đường Ngài bằng một lòng tín thác và cậy trông. Amen.