Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/05/2020

THỨ BẢY TUẦN 4 PS
Ga 14,7-14

 

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

Đức Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.” (Ga 14,9.11)

Suy niệm: Có một loài hươu có một hạch nội tiết trong bụng dưới phát ra một mùi đặc trưng rất thơm, gọi là xạ hương, khiến cho người ta dù chưa trông thấy nó, chỉ cần ngửi thấy mùi hương là biết sự có mặt của nó. “Hữu xạ tự nhiên hương” là thế. Hình ảnh đó có thể là một gợi ý giúp ta hiểu Lời Chúa nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Quả thật, không ai thấy Thiên Chúa chỉ trừ Đức Giê-su, Đấng từ Thiên Chúa mà đến (x. Ga 6,46). Mà “Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài” nên Ngài mặc khải Chúa Cha không chỉ bằng cách nói cho nhân loại về Cha, mà còn phản ánh dung mạo của Cha qua chính đời sống của mình. Chí ít, dù không thấy Chúa thì người ta vẫn có thể thấy “công việc Chúa làm” mà tin vào Ngài.

Mời Bạn: Chúa Ki-tô luôn kết hiệp nên một với Chúa Cha cách hoàn hảo: những gì Ngài nói là Cha nói qua Ngài, những gì Ngài làm là Cha làm trong Ngài. Phần chúng ta, một khi được chiếm hữu bởi Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được kết hiệp với Chúa Cha và đời sống ta cũng phản ánh dung mạo của Ngài, để rồi cũng nói được như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Sống Lời Chúa: Thực hành hai việc giúp bạn kết hiệp với Chúa: thường xuyên cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin chiếu sáng tâm hồn con bằng Lời của Chúa, để con nên hình ảnh sống động về Ngài. Amen.