Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/05/2020

THỨ SÁU TUẦN 5 PS
Ga 15,12-17

 

YÊU ĐẾN HIẾN TRAO MẠNG SỐNG

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình ... Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,13.15)

Suy niệm: Chúa Giê-su không chỉ dạy các môn đệ Ngài yêu thương mà thôi. Ngài còn dạy và nêu gương cho họ biết phải yêu thương như thế nào: yêu như Chúa yêu, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì người mình yêu! Tình yêu đó được Ngài thể hiện qua những nét chính như sau: 1/ Yêu người là hiện diện và cùng chia sẻ với người trong mọi tình huống của cuộc sống: Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế... (x. Pl 2,6-7). 2/ Yêu người là nhìn nhận phẩm giá của người, tích cực làm cho người được tôn lên, cho người đó được thăng tiến: Chúa Giê-su bị ‘mang tiếng’ là thường xuyên giao du, ăn uống với những người thu thuế và phường tội lỗi (x. Lc 15,1-2), Ngài gọi các môn đệ là bạn hữu! 3/ Yêu người là yêu cho đến cùng, không tiếc một thứ gì – kể cả sinh mạng mình: Chúa Giê-su chấp nhận cái chết tận cùng sỉ nhục trên thập giá để đền bù tội lỗi và cứu chuộc chúng ta!

Mời Bạn: Nhìn lên và chiêm ngắm tấm gương yêu thương của Chúa Giê-su trên thập giá. Bạn đừng ngại mình không kham nổi, vì Chúa Giê-su đã chọn bạn, và tất cả những gì bạn xin cùng Chúa Cha nhân danh Ngài thì bạn sẽ được ban cho! (câu 16).

Sống Lời Chúa: Tập yêu người cho đến chết, bắt đầu từ những ‘cái chết nhỏ’ cho người, chẳng hạn nhịn một ý nghĩ oán trách, nhịn một lời nói hằn học, vui vẻ lắng nghe và cảm thông người.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.