Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

16/05/2020

THỨ BẢY TUẦN 5 PS
Ga 15,18-21

 

THUỘC VỀ CHÚA, GIỮA THẾ GIAN

“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một” (Ga 3,16). Thế nhưng, tình yêu ấy, thế gian đã không đón nhận. Còn những ai đón nhận mối tình tuyệt vời của Thiên Chúa qua việc tin vào Người Con Một, thì được Ngài “tách riêng ra khỏi thế gian” để “không thuộc về thế gian” nữa, mà thuộc trọn về Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao, vượt khỏi mọi giới hạn của thế gian, lớn đến mức “hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13), ngõ hầu những ai thuộc về Chúa được đưa vào mối tương quan đầy dịu ngọt và hạnh phúc bất diệt trong tình yêu. Vì thế, không lạ gì, người môn đệ Chúa Ki-tô, “ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian”, sẽ bị thế gian thù ghét.

Mời Bạn: Thế gian, theo cách diễn tả của thánh Gio-an, đó là bóng tối, là tội lỗi, là vắng bóng yêu thương. Nó sẽ ghét bạn, vì bạn là môn đệ của Thầy Giê-su là Tình Yêu, là Ánh Sáng và là Sự Thiện. Bạn phải nhận ra điều đó để đừng ngạc nhiên hay hoảng sợ khi bị thế gian thù ghét và bách hại, nhưng hãy can đảm lên, vì “Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Sống Lời Chúa: Can đảm sống theo những giáo huấn của Tin Mừng: trung thực, khiết tịnh, bảo vệ sự sống, dù phải lội ngược dòng với lối sống thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết hướng lên tiếp nhận sức mạnh nơi Chúa, mỗi khi vì Chúa mà con bị thế gian thù ghét, vì con tin Chúa đã thắng thế gian, đã phục sinh khải hoàn, đem niềm vui ơn cứu độ cho nhân loại.