Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

29/05/2020

THỨ SÁU TUẦN 7 PS
Th. Phao-lô VI, giáo hoàng
Ga 21,15-19

 

CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con mến Thầy.” (Ga 21,15)

Suy niệm: Chỉ có Chúa mới khẳng định một cách chắc chắn về tình yêu của Ngài đối với chúng ta: - một tình yêu luôn đi bước trước; - một tình yêu luôn trung thành; - một tình yêu đã yêu là yêu tới cùng. Còn Phê-rô dù đã từng mạnh miệng tuyên bố “có phải chết vì Thầy cũng không bỏ Thầy,” ông cũng “run” khi phải trả lời Thầy câu hỏi “có yêu không”. Dù biết mình thực sự yêu Thầy với tất cả tấm lòng, nhưng Phê-rô cũng quá hiểu tình yêu của mình thật nhỏ bé mong manh, lại hay thay đổi, nên ông chỉ biết dựa vào tình yêu của Chúa để bảo đảm cho tình yêu của mình: “Thầy biết con mến Thầy”.

Mời Bạn: Ít nhiều chúng ta kinh nghiệm cay đắng về tình yêu mong manh và hay thay đổi của chúng ta. Và chúng ta cũng cảm thấy như thánh Phê-rô, cần phải đặt tình yêu của mình ở trong một tình yêu lớn hơn: đôi tân hôn cam kết trước bàn thờ Chúa “để tình yêu của họ được Thiên Chúa đóng ấn” là vì thế. Nói rộng hơn, tôi tha thứ cho người khác là vì tôi đã được Chúa tha thứ nhiều hơn gấp bội phần; tôi dấn thân phục vụ người khác là vì Ngài đã phục vụ tôi đến độ hiến dâng cả mạng sống mình.

Chia sẻ: Yêu người như Chúa yêu là cách lý tưởng để thăng tiến các mối quan hệ nhân loại.

Sống Lời Chúa: Trước hoặc sau mỗi việc làm cho người khác, tôi tự hỏi: “Trong hoàn cảnh này của tôi, Chúa sẽ cư xử như thế nào?”

Cầu nguyện: Hát: “Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con.”