Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

02/06/2020

THỨ BA TUẦN 9 TN
Mc 12,13-17

 

TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)

Suy niệm: Lấy cớ chính trị để gài bẫy nhằm tố cáo ai đó phản quốc, phản động không phải là một phát minh của thời hiện đại. Sách Tin Mừng cho biết: “Mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mc 12,13). Cái bẫy họ đưa ra thật hiểm: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhưng Chúa Giê-su không dễ dàng mắc bẫy của họ. Câu trả lời thật tuyệt vời của Ngài là khuôn mẫu ngàn đời cho thái độ của Ki-tô hữu đối với những thực tại trần thế: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Tôn trọng trật tự trần thế và chu toàn những nghĩa vụ chính đáng đối với chúng nhưng đồng thời cũng không xao nhãng nghĩa vụ đối với quê hương vĩnh cửu và Thiên Chúa là Chủ tể muôn loài.

Mời Bạn: Việc dấn thân xây dựng quê hương trần thế tốt đẹp như ý định của Thiên Chúa chính là bổn phận của con người khi họ được Chúa trao cho sứ mạng coi sóc vũ trụ mà Ngài đã dựng nên (x. St 2,15). Trần thế này phải dẫn chúng ta đến mục đích tối hậu là cuộc sống hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Đừng mải mê với những lợi lộc, thú vui, danh vọng ở thế gian này mà quên tiến về “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20), là thượng giới, “nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1).

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn hướng lòng về Chúa và nguyện làm việc này tốt đẹp để vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, qua việc chu toàn bổn phận làm con Chúa và tích cực xây dựng quê hương trần thế ngày càng tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Amen.