Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/06/2020

THỨ BẢY TUẦN 9 TN
Mc 12,38-44

 

CHÂN THẬT VỚI CHÚA VÀ ANH EM

Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43b)

Suy niệm: Lòng háo danh dẫn đến lối sống đạo đức giả, làm mọi cách để xây dựng hình ảnh bên ngoài mà đánh mất tấm lòng chân thật bên trong. Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su quan sát người ta bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ và đưa ra lời nhận định. Những người giàu có háo danh, thích tìm lời khen, “bỏ thật nhiều tiền” nhưng Chúa cho rằng không bằng một bà goá “bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma”: bà được coi là “đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” Hình ảnh trái ngược giữa sự giả tạo của những “ông kinh sư… thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc” và tấm lòng của bà góa nghèo là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về sự chân thật trong cung cách sống đạo: chân thật với Thiên Chúa, chân thật với lòng mình, trong lời nói cũng như trong mọi hành động.

Mời Bạn: Lòng háo danh làm cho những việc vốn là đạo đức tốt đẹp trở thành hư hỏng, sai lệch, và mất mọi công phúc trước mặt Chúa. Trái lại sự chân thành trong lời nói và hành động thường được xuất phát từ một trái tim biết yêu thương, một cách sống liêm khiết chính trực và khiêm tốn của một người có lương tâm ngay lành.

Sống Lời Chúa: Để lượng giá sự chân thực của mình, mời bạn tập xét mình theo chiều sâu, bằng cách nhìn lại một hành vi của mình, xét xem động lực nào thúc đẩy mình làm điều đó, và động lực đó có pha lẫn một chút gì là háo danh, vụ lợi hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim tinh tuyền để con biết sống trọn tình với Chúa và biết sống chân thành với anh chị em. Amen.