Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/06/2020

THỨ HAI TUẦN 10 TN
Mt 5,1-12

 

ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi... Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5,1.3)

Suy niệm: Giảng dạy trên một ngọn núi, Đức Giê-su thể hiện tư thế của Đấng ban luật, tựa như Thiên Chúa trên núi Si-nai, chứ không như Mô-sê chỉ là người lập lại ý của Thiên Chúa. Tám mối phúc có thể nói là bản hiến chương Nước Trời, phổ quát cho mọi dân mọi nước, chứ không chỉ cho riêng dân Ít-ra-en. Hiến chương ấy, một mặt, là những lời chúc phúc thật đặc biệt, vượt xa tiêu chuẩn hạnh phúc của thế gian, đưa ta đến hạnh phúc thật sự; mặt khác, hiến chương ấy đòi hỏi con người phải thay đổi nếp nghĩ, lối sống mới có thể tiếp nhận. Tám mối phúc là những gì Đức Giê-su rao giảng, đề cao, và chính Ngài đã sống: Ngài sống nghèo khó, khiêm nhường, kiến tạo hòa bình, tìm kiếm công lý cho kẻ khác, và chịu đau khổ vì chân lý... Nói cách khác, các mối phúc đều qui về Ngài, và chính Ngài, là phần thưởng lớn nhất cho đời ta.

Mời Bạn: Tám mối phúc có làm bạn ngạc nhiên, ngại ngùng? Ai lại nghĩ rằng nghèo khó, khiêm nhường, hiền lành...là ‘phúc’ chứ! Chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi, dại khờ vậy sao? Thế nhưng, là môn đệ Chúa Ki-tô,  bạn lại được mời gọi can đảm đáp trả lời dạy này của Ngài. Nhờ vậy, bạn sẽ gặp được hạnh phúc thật sự, viên mãn. 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn giữ tâm hồn trong sạch vì yêu mến Chúa, cũng như tập chia sẻ cho những anh chị em thiếu thốn bạn quanh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con can đảm sống các Mối phúc, dù phải hy sinh, thiệt thòi, để được hưởng mối lợi lớn lao là hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Amen.