Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/06/2020

THỨ BA TUẦN 10 TN
Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT 
Mt 5,13-16

 

VAI TRÒ KI-TÔ HỮU

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14)

Suy niệm: Muối và ánh sáng là những thành phần thiết yếu của cuộc sống. Thực phẩm có thể thiếu một vài thứ gia vị khi chế biến, nhưng không thể thiếu muối. Cuộc sống có thể thiếu một vài thứ tiện nghi, nhưng không thể thiếu ánh sáng. Khi bảo rằng: “Chính anh em là muối cho đời... là ánh sáng cho trần gian,” Chúa Giê-su muốn nói lên vai trò quan trọng của Ki-tô hữu đối với thế gian: vì qua họ, ơn cứu độ của Chúa Ki-tô tiếp tục hoạt động; đồng thời, nhờ những việc tốt đẹp họ làm mà thế gian có thể nhận biết và tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

Mời Bạn: Không ai tự mình trở thành Ki-tô hữu, mà mỗi người được làm cho nên Ki-tô hữu. Một khi trở thành Ki-tô hữu, người môn đệ trở nên khác biệt: ở trong thế gian và không thuộc về thế gian. Chính khác biệt này làm nên nét độc đáo nơi Ki-tô hữu, có thể ví được như muối và ánh sáng. Nhưng trong vai trò là muối và ánh sáng, Ki-tô hữu được mời gọi để ‘sống cho’ và ‘sống vì’: cho thế gian và vì vinh quang của Chúa Cha. Nếu không chu toàn sứ mạng này, Ki-tô hữu bị biến chất không còn là Ki-tô hữu nữa, giống như muối, nếu mà nhạt đi thì chỉ đáng quăng ra ngoài cho người ta giẫm đạp lên mà thôi.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn quyết tâm thực hiện ít nhất một hành động ‘sống cho’ và ‘sống vì’ Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, cảm tạ Chúa đã chọn và làm cho chúng con trở thành môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con ý thức một cách đầy đủ về ơn gọi của mình, để luôn nỗ lực sống cho thế gian và vì vinh quang Nước Trời. Amen.