Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

13/06/2020

THỨ BẢY TUẦN 10 TN
Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT
Mt 5,33-37

 

CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG

“Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,34.37)

 

Suy niệm: Trong cuộc sống thường ngày, lời nói là phương tiện giao tiếp, lời nói là nhịp cầu cảm thông giữa các cá nhân với nhau, là khế ước giao dịch đời sống xã hội. Lời nói để diễn tả ý tưởng cho nhau hiểu nhau, nên tự bản chất, lời nói phải mang tính trung thực. Nhưng đáng tiếc thay, trong thực tế, sự trung thực hầu như bị chà đạp. Con người dễ bị lôi kéo vào thái độ thay lòng đổi dạ. Xã hội hôm nay có nhiều thứ khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng lòng trung thực: hợp đồng kinh tế bị vi phạm, giao ước hôn nhân bị đổ vỡ, tình bạn bị phản bội, ngay cả người Ki-tô hữu nhiều lúc cũng bị cám dỗ với lối sống phô trương quảng cáo mà không hay biết… Hãy nhìn ngắm Đức Ki-tô: Ngài chính là Đường, là Sự Thật để học sống trung thực như Chúa dạy: “Có nói có, không nói không, thêm thắt là do ác quỉ.”

Mời Bạn: Bạn hãy kiểm điểm lại sự trung thực trong lời nói của bạn. Bạn hãy can đảm sống trung thực theo giáo huấn của Chúa Giê-su để đem lại bình an cho gia đình và cho thế giới.

Chia sẻ: Bạn có những trải nghiệm gì về những hậu quả của thói xấu gian dối này trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội trong đời sống đạo?

Sống Lời Chúa: Tránh lời nói làm tổn thương người anh em, thói ngồi lê đôi mách, nói xấu, khoe khoang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm để sống bác ái và trung thực trong lời nói, để chúng con trở thành con cái của Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.